PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Arhiv za 'muslimani' Kategorija

Ruski gnostični imperij in gnostični Zahod

Objavil pavel dne 11.04.2014

V tem eseju bom poskušal povezati idejo, da je Zahodna civilizacija prevladujoče gnostična že kar 700 let, da se ima Moskva za 3. Rim ( pred kratkim je p. Branko Cestnik pisal o tem na svojem blogu), da je nacistična Nemčija 3. Reich, da so gnostična gibanja (mainstream civilizacije) povzročila krute vojne in revolucije zadnjih 700 let , da je pozitivizem (gnostična znanost) v družboslovni znanosti uničil filozofijo in zgodovino in sedaj deja vu Hitlerja 30-ih let: Putinova osvajanja novih ozemelj.

Povsem slučajno sem v roke dobil knjigo NOVA POLITIČNA ZNANOST avtorja  dr. Erica Voegelin ( osebni prijatelj A.F. Hayeka), kar mi je bilo na začetku absurd, da bi kot inženir bral politologijo. Avtor je imel predavanja (ki so bila zabeležena v tej knjigi) iz leta 1951 in je že takrat napovedal propad gnostičnega imperija komunizma: Sovjetske zveze. Napovedal je tudi, da je po logiki dejstev zahodna civilizacija na robu civilizacijskega zloma, ker je ta zlom posledica narave gnosticizma, ki je votel, brez pristnih korenin in slepih ciljev, agresivno destruktiven in samomorilen.

Ko sem se na začetku kot inženir in naravoslovec prebijal skozi filozofijo antike, srednjega veka, antropologijo, zgodovino, vse načine organiziranja vladajočih ( PREDSTAVNIŠTVO, politologija), ki so svoje temelje iskali v simbolih, modrosti, VREDNOTAH (etiki), vesoljskem redu, Božjem, filozofiji, antropologiji, mitih, čustvih,.. mi je knjiga sčasoma postala tako aktualna, tako polna novosti in tako napeta kot kriminalka. Voegelin dokazuje kako je prišlo do novodobnih gnostičnih Političnih RELIGIJ ( nacizem, komunizem, ruski imperializem, islamizem).

.

.

GNOSTOCIZEM – NARAVA MODERNOSTI

.

“Vsa zgodnja cesarstva so se imela za predstavnike nekega transcendentnega reda, kozmičnega reda in nekatere med njimi so to celo razumela kot “resnico”. Bodisi, da pogledamo najzgodnejše kitajske vire ( Kralj Šu), ali napise v Egiptu, Babiloniji, Asiriji ali Perziji, vedno najdemo, da se red v cesarstvu interpretira kot PREDSTAVNIŠTVO KOZMIČNEGA REDA v mediju človeške družbe. Cesarstvo je analogija kozmosa, majhen svet, ki odseva red velikega, celovitega sveta. Vladanje postane naloga OHRANJANJA družbenega reda v skladu s kozmičnim redom. Kozmion v kozmosu.(str. 61).
Takšno izvajanje predstavniškega reda mora neizogibno naleteti na odpor notranjih in zunanjih sovražnikov, vladar pa je samo človeško bitje in lahko zaradi okoliščin ali slabega, napačnega vodenja doživi neuspeh, to pa sproži notranje revolucije in zunanje napade. Izkustvo odpora ter morebitnega ali dejanskega poraza je priložnost, ko pomen resnice postane jasneje viden ( str.62)
Ahemenidi so prišli še korak dalje, saj so dosegli raven samointerpretacije cesarstva: tisti, ki so na strani reda, predstavljajo resnico, medtem ko sovražniki predstavljajo nered in lažnivost. Po behistanskem napisu, ki slavi dosežke Dareja I. , je kralj zmagoval, ker je bil pravično orodje Ahuramazade, “ni bil brezbožen in lažniv”, prav tako ni s svojo družino služil Ahrimanu ali Laži, ampak je “vladal pravično”.

Kaj pa, ko se udarita dva taka predstavnika resnice kar pišejo viri iz 13. stl., ko se je mongolski knez udaril s zahodnim cesarstvom, s papežem in francoskim kraljem.

Dr. Eric Voegelin razlikuje med tremi tipi resnice:

 1. zgodnja cesarstva predstavljajo “kozmološko resnico”
 2. drugi tip se pojavi v Atenah v politični kulturi , zlasti v TRAGEDIJI kot “antropološka resnica”
 3. tretji tip pa se pojavi s krščanstvom kot “soteriološka resnica”
“Odkrivanje resnice, ki lahko spodbije resnico o kozmoloških cesarstvih, je že samo po sebi zgodovinski dogodek velikih razsežnosti. Je proces, ki obsega približno pet stoletij v zgodovini človeštva, to je približno med letoma 800 in 300 pred našim štetjem. Pojavi se sočasno v različnih civilizacijah, vendar očitno brez medsebojnih vplivov:
 1. na Kitajskem je to doba Konfucija, Lao Ceja in drugih filozofskih šol
 2. v Indiji je to doba Upanišad in Bude
 3. v Perziji zoroastrstva
 4. v Izraelu doba prerokov
 5. v Grčiji doba filozofov in tragedij. ( str. 68)
Torej 500 let so bili glavni predstavniki tega silovitega preboja: Heraklit na Zahodu in Buda in Konfucij na Vzhodu. Ta sočasni izbruh mističnih filozofov in prerokov je Zahod opazil šele v 19. stl. Potem Voegelin sledi Platonu, Aristotelu in velikemu vplivu grške tragedije kot državnega kulta. (sestavlja predstavniško trpljenje). Čudež atenske tragike je bil kratkotrajen in je utonil v grozotah pelopeneške vojne z zatonom Aten. Filozofske šole so preživele politično katastrofo polisa. Tragediji je sledil sokratovski dialog.
” Eksistencialnemu pomenu predstavništva moramo dati pomen, v katerem je DRUŽBA predstavnica transcendetne resnice. (str 85)”
Eksistencialni predstavnik družbe je njen dejavni voditelj v predstavništvu resnice in le ta vlada v soglasju z državljanskim telesom, kjer so državljani po prepričevanju lahko dejavno sodelujoči v predstavništvu resnice. Mistični filozof je odkritelj PSIHE kot senzorija ( tisti del zavesti, ki zaznava trascendenco).

Potem Voegelin opisuje izkušnje v Rimu, ki  na filozofskem področju ni naredil kakšnih prebojev. V glavnem je bil Varon, potem pa so bili že cerkveni očetje, kot sv. Avguštin in sv. Ambrož, ki sta se borila proti rimskim kultom, predvsem kultom boginje Viktorije. Avguštin je naredil preboj in dosegel ločitev posvetnega vladarja in vladarja, ki predstavlja Božje: papeža. Spopad med različnimi tipi resnice se je končal z zmago krščanstva, ki je trajala nekaj stoletij. Usodna posledica je bila dedivinizacija posvetne sfere oblasti – kar pa se ni preneslo v moderno dobo in današnje čase.

Krščanstvo je s sv. Avguštinom doseglo dedivinizacijo narave in politične sfere. Takrat pa so močneje udarili gnostiki, posebej od cisterijanov odpadli kalabrijski menih, ki je naredil svojo redovno skupnost: Joachim iz Fiore, ki je poskušal s ponovno divinizacijo politike in narave ( redvinizacija). Joachim je konec 12. stl. prelomil Avguštinov koncept krščanske družbe. Joahima lahko štejemo kot prednika SODOBNEGA sveta, GNOSTIČNEGA sveta. Celo Obama ga je 3x v svojih predvolilni kampaniji navajal kot očeta  naprednega, sodobnega sveta kot “GRADITELJA BOLJŠEGA SVETA”. (as a master of contemporary civilization who had sought to create a better world.[6])

” Ko je simbol Svete Trojice prenesel na tok zgodovine. Po njegovi razvrstitvi ima človeška zgodovina tri obdobja, ki ustrezajo trem osebam v Sveti Trojici. Prvo je bilo obdobje Očeta, s Kristusovim pojavom pa se je začelo obdobje sina, tej pa je sledila tretja doba, Doba Duha. Tri dobe so bile označene kot OPAZNO NARAŠČANJE DUHOVNE IZPOPOLNJENOSTI.  ” (str. 126)
Prva doba je ponazarjala življenja laika, druga kontemplativno življenje duhovnika in tretja POPOLNO življenje meniha. Dobe so imele notranjo zgradbo in časovne okvire, celo svoje voditelje: Abrahama, Kristusa in “Dux e Babylone”, ki so ga frančiškanski spiritualisti videli v sv. Frančišku.

Joachim je v svoji trinitarni eshatologiji ustvaril zbirko gnostičnih simbolov:

 1. koncept ZGODOVINE kot zaporedja treh dob, od katerih je zadnja doba vrh, popolnost, TRETJE KRALJESTVO, 3. Reich, 3. Rim. Kot variacije so prepoznane humanistična in enciklopedistična periodizacija zgodovine na antično, srednjeveško in moderno. Potem Turgotova in Comtova teorija o zaporedju teološke, metafizične in znanstvene stopnje. Pa še Heglova dialektika treh stopenj  svobode in samoreflektivne duhovne izpolnitve. Temu je sledila marksistična dialektika treh stopenj: primitivnega komunizma, razredne družbe in popolnega, končnega komunizma. In nazadnje še simbol tretjega kraljestva, nacional socialistični simbol 3. Reicha.
 2. Drugi simbol je VODITELJ, FIRER.  Že frančiškanski spiritualisti so videli gnostičnega voditelja v sv.Frančišku. Tudi Dante je razgljabljal o Duxu nove dobe (New Age). Zasledimo ga v parakletskih likih poznega srednjega veka, renesanse in reformacije kot ” homines spiruatales ” duhovni človek in “homines novi” novi človek. Kot komponentno ga zaznamo pri Machiavellijevem vladarju in pri nadljudeh Concordeta, Comta in Marxa.
 3. Tretji simbol je simbol preroka nove dobe. Joachim je prvi primerek gnostičnega preroka nove dobe.
 4. Četrti simbol je simbol bratstva avtonomnih oseb, ki si jo je Joachim predstavljal kot bratstvo popolnih menihov, kasneje jo zaznamo v srednjeveških in renesančnih sektah in v puritanski cerkvi. V sekualizirani dobi pa je postala pomembna sestavina demokratične vere in dinamično jedro marksističnega misticizma o kraljestvu svobode in odmiranju države.
.

NACISTIČNI 3. REICH

“Hitlerjeva milenijska prerokba izvira iz Joachimove spekulacije. V Nemčijo je pršla s posredovanje anabaptističnega krila reformacije in janezovskim krščanstvom Ficheja, Hegla in Schelinga. ” (str. 129) Prvi nemški rajh se je konkretno končal 1806, drugi z Bismarckom leta 1918 in 3. Reich je nacistov plehek in provinicalen v primerjavi z idejami nemških idealistov od Comta do Marxa. To je posledica tega, da so nacisti prevzeli idejo od Moellerja van der Brucka, ki je bil literat in ni imel nobenih nacističnih vzgibov. V knjigi je to zapisal med urejanjem del Dostojevskega.

.

.

RUSKA IDEJA, da je MOSKVA 3. RIM in VELIKA RUSIJA 3. kraljestvo:

Tudi za rusko idejo je podobno kot v nacistični ideji značilen spoj eshatologije o duhovnem kraljestvu, ki se bo uresničilo v politični družbi. Na Zahodu je bil Avguštinov koncept o ločitvi posvetne in duhovne oblasti učinkovit sploh, ker je bil posvetni vladar zemljepisno daleč od Rima. Na Vzhodu se je razvila bizantinska oblika CEZAROPAPIZMA, ki je neposredno nadaljevanje položaja cesarja v poganskem Rimu. Konstantinopol je bil 2. Rim kar se vidi v Justinjanovem razglasu. Turki so z zavzetjem Konstantinopola povzročili umik v Moskvo.

Filofej iz Pskova piše Ivanu Velikemu:”  Vedi, o pobožni car, da so se vsa cesarstva pravoslavnih kristjanov združila v tvojem. Ti si edini vladar v vesolju, edini car vseh kristjanov… Po preroških knjigah se bodo vsa krščanska cesarstva združila v eno cesarstvo, v cesarstvo našega gosudarja, carsko Rusijo. Dva Rima sta padla, toda tretji bo trajal in četrtega ne bo”
Ta ideje se je institucionalizirala približno stoletje kasneje z Ivanom IV., ki je bil prvi Rurikid, ki se je dal kronati kot car pravoslavja z uradnim priznanjem Moskve kot tretjega Rima. Čas okrog 1550 je pomemben, ker je takrat v Evropi razpadalo cesarstvo na nacionalne države: Anglijo, Francijo, Španijo. Vladavina Ivana IV. in Teodorja I. pa spadata v čas reformacije. Rusija pa je v rimskem slogu postajala dedinja Rima.

Rusija nikoli ni bila država v zahodnem pomenu besede. Ampak civilizacijsko območje, kjer so prevladovali in ga obvladovali VELIKORUSI in se simbolno kot nadaljevanje Rima oblikovali v politično družbo.

Vladarji zahoda so večkrat ruskim vladarjem skušali ponuditi krono in jih vključiti v svoje civilizacijsko območje, a zaman. Ivan IV. znan kot Ivan Grozni je pobil, sistematično pobil vse plemstvo in nastavil na njegova mesta sebi vdane “plemiče” “OPREČNINO” s čimer je določil politično zgodovino Rusije do danes ko to dela Putin in kot so to naredili Lenin in Stalin. Le da je car zamenjal zemljiško plemstvo ( kmetijstvo) v primerjavi Z Leninom , ki je zamenjal industrijsko plemstvo. Zaradi tega ker je car izšel kot eksistencialni predstavnik, je bila Rusija ves čas korenito odrezana od predstavniških institucij po vzoru zahodnih nacionalnih držav. Šele Napoleon je leta 1802 prepoznal položaj Rusije kot problem: ” na svetu obstajata samo dve naciji:  Rusija in Zahod.”

Rusija je razvila razvoj predstavništva sui generis tako v transcedentalnem kot v eksistencialnem pogledu. Tudi pozahodnjenje od Petra Velikega naprej ni igalo v Rusiji nobene vloge. Leta 1825 je bil zatrt dekabristični upor. Potem je Komjakov začel slovanofilsko, protizahodno filozofijo zgodovine. Pri Dostojevskem se je ta mesijanska vloga Rusije za človeštvo še dodatneje izkristalizirala v nenavadni ambivalentni viziji  avtokratske in pravoslavne Rusije, ki bo nekako osvojila svet in se s to osvojitvijo razcvetela v svobodno družbo vseh kristjanov prave . To je protislovna vizija, ki v sekularizirani obliki navdihuje rusko diktaturo proletariata, ki je želela imperializirati cel svet. Ljudstvo kot celota je postalo služabnik carja, kadri iz komunistične partije pa so prevzeli vlogo služnostnega plemstva “OPREČNINA”, ki jo je Ivan Grozni ustanovil na osnovi kmetijskega gospodarstva. Kasneje v komunizmu sovjetske zveze pa se je to z še večjo silo ponovilo na osnovi industrijskega gospodarstva. Danes pa car Putin vlada s svojimi tajkuni, ki jih je s svojo KGB (FSB) politično policijo preveril, nastavil in jih obvladuje (svoje nastavljeno plemstvo OPREČNINO).

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Cerkev, skupnost, občestvo, Dialog, Družba, Eric Voegelin dr., Frederich Hayek, Knjiga, RKC, Religija, Rusija, Socialistična Federativna Republika EU, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, Vzgoja, Zgodovina, citati, gnosticizem_mainstream_religija, inženirji družbe, modne družbene smernice, muslimani, odvisnost_zasvojenost = nesamostojnost _nesvoboda, politika, pravoslavni kristjani, psihologija; duševnost, umetnost in kultura, učenje, vraževerje ali praznoverje, vzgoja samega sebe, čustva | Brez komentarjev »

Zasvojeni revolucionarji, sanjači, utopisti ( gnosticizem)

Objavil pavel dne 9.04.2014

Danes se že govori o kemični in ne-kemični odvisnosti. Ve se, da si lahko odvisen od iger na srečo, seksa, PCigric, gledanja filmov, več ur sedenja pred FB, PCjem.

Zgornja dva izraza sta čudna. Saj tudi ideologije in sekte človeka Zasvojijo. V možganih zato nastajajo ali se zmanjšujejo določeni nevrotransmiterji ( serotonin, dopamin, nor-adrenalin,..), ki so glavni kemični pokazatelji ( prevelika ali premala količina) duševnega zdravja ali duševnih bolezni.

Danes znanost s slikanjem možganov zelo napreduje, saj dokazuje kako delujejo in se uničujejo možgani z zasvojenostmi. Že pred leti so obstajale računalniške slike mm plasti možganov, ki so pokazale, katere centre možganov imajo požgane  heroinski zasvojenci, katere kokainski, katere amfitaminski, alkoholni, marihuanski, LSD, Ecstasy in nikotinski zasvojenci.

Socializmi (politična religija) so del gnosticizma, ki človeka in družbo skuša revolucionarno reševati in mu nasilno in utopično gradi nebesa na ZEMLJI takoj. Tudi tukaj imamo duhovno prazne ( komunizem je dialektični materializem + prav tako liberalizem), ekonomsko nesvobodne = nesamostojne ljudi, ki veliko sanjarijo in z nasiljem uveljavljajo svoj prav. So močno zasvojeni.

.

DEFINICIJA GNOZE

.

Tehnično gnoza pomeni IZKUSITI SKRIVNO, NAJPOMEMBNEJŠO ZNANJE, “resnico”. Kar je ponavadi omogočeno samo izbrancem, ki so zaradi te milosti PRVORAZREDNI, večji kot Bog – ki ga zato več ne rabijo.

.

Gnosticizem je bil že pred krščanstvom. V 2.stl. so se začeli cerkveni očetje boriti z gnostiki vseh vrst. Tako je tudi rastla institucija Cerkve kot odgovor na gnostične herezije.  Krščanstvo je dovoljevalo svobodna razmišljanja o Bogu in Cerkvi in družbi, kritične presoje teologij, a zavračalo je herezije. Gnosticizem pa ni dovoljeval kritične refleksije svojega jedrnega =”skrivnega” znanja. V 9. stl. so se pojavljale že pojavljale sodobnejše  gnostične herezije ( Arijanizem), ki so se pretvarjale, da so del krščanstva, a jih je Cerkev uspela zatirati. V 12. stl. je postal gnosticizem po mestih zaradi eksplozije trgovine in kapitalizma ( obrt, mali podjetniki, banke, rast samostanov po Evropi) že dokaj aktiven, odmaknjen od Cerkve, a podtalen. Predstavljal se je kot nadgradnja ali moderno krščanstvo. Potem pa je v reformaciji ( protestantske sekte) in razsvetljenstvu šel močno v znanost ( scientizem), tehnologijo, liberalizem, socializme ( komunizem, fašizem, nacional-socializem, keynesijanizem, socialna držav, hiperzadolževanje držav za dvig standarda obilni birokraciji, ObamaCare..), vegetarijanstvo, veganstvo, vzhodnjaške sekte, new age, gender ideologija o enakosti spolov, feminizem, permisivna vzgoja, homoseksulni zakoni in družine, enakost, državno šolstvo, državno zdravstvo, državne penzije. UTOPIČNI POPRAVLJALCI DRUŽBE IN ČLOVEKA ( PRAVICE, PRAVICE, PRAVICE). Na zunaj jih spoznate po sanjarjenju in razlaganju utopij. (npr. danes bodo mediji poročali, da morajo imeti ženske pravico, da se lahko na državne stroške umetno osemenijo). Gnostike zanima predvsem prihodnost – sadanjost jim je zaradi tesnobe težko živeti, namesto preteklosti pa imajo svoje režimske mite. Glavna skrb jim je kako bodo zabetonirali človeku 100% varnost in VEČNO ŽIVLJENJE, kako bodo uredili NEBESA na Zemlji.

To so sami poskusi, kako premagati bivanjsko tesnobo. Krščanstvo jo dopušča to tesnobo, krhkost človeka in krhkost družbe, razvoj zgodovine. Krščanstvo je naravi vzelo božanstvenost ( dedivinizacija narave). Gnosticizem v večini v vsem nasprotuje krščanstvu v novih preoblekah MODERNOSTI, NAPREDNOSTI. Gnosticizem je konec zgodovine, konec filozofije. Politične religije kot fašizem in komunizem sta UBILI in prepovedali zgodovino in filozofijo, ETIKO ( vrednote) in Boga. Vsaka nova gnostična pojava gibanja je bolj kruta, bolj ekskluzivna in generira nove neumne revolucije in vojne.  Zgodovina se vedno na novo začne, z novimi miti, namesto objektivnih dejstev. Tako kot v islamu. Prav tako je bilo vsako razmišljanje, kaj šele kritika o komunističnem Koranu ali o fašističnem Koranu prekršek za smrt ali koncentracijsko taborišče.

.

Gnosticizem je na Zahodu mainstream religija že zadnjih 600 let. Oponaša krščansko religijo, a je brez Boga. Njegovi voditelji so Božji, Božanstveni, Firerji. Naj bi bil gnosticizem zelo podoben koranu, islamu. Glede fanatičnost, brisanja in barbarskega uničevanja civilizacije ( gnostiki pravijo kako je novi vek popoln – pa je zelo enoumen, monopolen – in kako je bil srednji vek temačen – pa ravno takrat je bil dialog in razcvet najmogočnejši – razen v tehniki in znanosti, ki je v času gnosticizma eksplodirala), znanj, dosežkov prednikov v zgodovini. Gnosticizem uničuje filozofijo, zgodovino, teologijo, vrednote. Najbolj so nanj odporne anglo-ameriške države (angleški in ameriški konzervativizem), ker je tam gnostična revolucija ( PURITANCI v 16. stl.) nastala zelo zgodaj in jo je krščanstvo lahko še predelalo in večino izbljuvalo. Vsak naslednja gnostična sekta, ideologija, utopija, revolucija je pustila večje pustošenje: ameriška revolucija, francoska revolucija, socialistična revolucija, fašistična revolucija, nacistična revolucija, komunistična revolucija v Sloveniji.

. Veliko primerjav vidim z APARTHAIDOM v Južni Afriki z Ruando ( Tutsiji in Hutujci) ter komunistično revolucijo v Sloveniji, Ustaškim genocidom  v Jasenovcu, Srbskimi genocidi po Bosni, Kosovu  pred 20 leti. Nova, modernejša Utopija brutalno uniči predhodnico. Gnosticizem je samomorilen, samodestruktiven in nakazuje konec civilizacije. Izvotljenost in dekadentnost zahodne civilizacije. Najbolj tipični gnostiki v 20.stl. so bili nacifašisti s Hitlerjem in Mussolinijem ter komunisti z Leninom, Stalinom, Titom, Maom, …

V Evropi je danes GNOSTICIZEM večinsko  prisoten kot socialistični liberalizem ( verniki v SOCIALNO DRŽAVO, ki odrešuje človeka ZDAJ) in kot scientizem ( verniki v znanost, ki odrešuje človeka ZDAJ)., tehnicizem ( verniki v tehnologijo, ki odrešuje človeka ZDAJ), alternativne medicine, New age sekte, “Vzgoja brez kazni” in pedocentričnost ( ki odrešujejo otroka vseh frustracij in trpljenj), UŽIVAŠTVO, uživanje drog ( ki delujejo na otroka isto kot permisivni starši, ki otroka zalagajo z ugodjem in srečo).

Hkrati pa se gnosticizem z zahodnjaštvom izvaža po celem svetu. In Azija, Afrika se mu tudi ne znata upreti. Islam naj bi bil na nivoju gnosticizma in tu bo tudi počilo. Zaradi gnosticizma svet postaja edno bolj krut in krvav, revolucionaren, psihopatski, nečloveški, nenormalen, brez milosten, brez zdravega razuma, brez modrosti.

Je pa nekaj upanja na Zahodu, ker krščanstvo še tli in lahko zagori v majhen plamen, ki bo premagalo Nič gnoze, ki se venomer oblači v nova privlačna oblačila, slepila.

VIR

Refleksija ob branju knjige dr. Erica Voegelina, dr. političnih znanosti, ki je prvi dan Anschlussa pobegnil iz rodne Avstrije in predaval po univerzah v ZDA v prvi polovici 20.stl.

Njegova knjiga Nova politična znanost iz leta 1951 je tako aktualna, da se bere kot kriminalka, je prevedena v slovenščino in polihistorsko obvladuje zgodovino, filozofijo, antropologijo. V njej pa je veliko grških in latinskih izrazov.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Afrika, Amerika, Cerkev, skupnost, občestvo, Dialog, Družba, Jaz sem... ali biti ali imeti?, Kitajska, Knjiga, Religija, Slovenija, Socialistična Federativna Republika EU, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, Vzgoja, ZDA, Zgodovina, gnosticizem_mainstream_religija, inženirji družbe, modne družbene smernice, mediji, novinarji, motnje osebnosti PSIHOPATI, muslimani, odvisnost_zasvojenost = nesamostojnost _nesvoboda, politika, protestanti, tehnologija in znanost, umetnost in kultura, ustanovni očetje ZDA, učenje, vraževerje ali praznoverje, vzgoja samega sebe | Brez komentarjev »

Država se vtika v obrezovanje lulčka

Objavil pavel dne 13.02.2012

Še en primer se je zgodil, ki kaže kako se Država skuša nasilno vpletati v človeka, družino in neko družbeno skupino. Kako Država ( big brother) skuša USMERJATI, PREVZGAJATI in VODITI V NAPREDNOST vse ljudi, še posebej tiste najbolj zaplankane ( beri vernike monoteističnih religij, tako se to razume, čeprav jaz tega ne pojmujem tako, dejstvo pa je, da množice praznoglavcev to tako razumejo).

To je socialistična gesta, da se Država vpleta v posameznika. Da številni birokrati delajo v službi predvsem plane, kako bodo spreminjali človeka in družbo in bodo za vsako malenkostno dejavnost človeka napisali zakon ali predpis.

Se bo našel kak lažni liberalec, ki bo rekel: Prav je, da se vero loči in da verniki sami plačujejo tiste čudaške posege. Toda ti posegi so tudi zdravstveno upravičeni in jih različne religije prakticirajo že tisočletja. In sedaj nek absolvent FDV lahko kar sam določi, kaj je čudaškega v neki tradiciji.

Drug moment, ki kaže na nestrpno, sovražno in agresivno dejavnost socialističnih družbenih planerjev pa je, da napadajo ves čas prav vrednote monoteističnih religij in jih skušajo transformirati, modificirati v neke nove, kao napredne vrednote. S tem socializem vstopa iz polja ideologije v polje religije, saj bije v 21. stl. versko vojno nasproti vsem tisočletnim monoteističnim religijam. “New vraževerje” vs. monoteistične religije.

lep tekst je tudi

http://robert.blog.drugisvet.com/2012/02/07/cirkumcizija-po-nase/

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Cerkev, skupnost, občestvo, Družba, RKC, Religija, Slovenija, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, inženirji družbe, modne družbene smernice, judje, muslimani, vraževerje ali praznoverje | 6 komentarjev »

Prepevanje taizejskih pesmic zjutraj na poti v službo

Objavil pavel dne 6.03.2011

Zadnje mesece si prepevam taizejske pesmice v avtu, ko zjutraj vozim otroka v vrtec in šibam v službo . Za tiste, ki ne veste, je Taize francoska vasica v bližini Lyona ( pokrajina Burgundija), kjer je   mlad (od grozot WW2 šokiran in tangiran v delanje trajnega miru) protestantski puščavnik Roger ustanovil odprto ekumensko duhovno skupnost za Duha iščoče ljudi. Skupnost temelji na Evangeliju, skuša pa povezati vse ljudi različnih religij in tudi vse krščanske skupnosti.

Eno so novoletna taizejska srečanja v vsakokrat drugem evropskem mestu, kjer meščani poskrbijo za zastonjska prenočišča in župnije, kjer bodo molitve in pogovori mladih iz cele Evrope in tudi od drugod.

Drugo pa je tedenski ali daljši obisk te vasice.

Ljudje skupaj molijo ob simbolih različnih cerkva in ob prepevanju kratkih stavkov iz Evangelija, ki glasbeno bazirajo na latinskih koralih. Bil sem enkrat en teden v Taizeju in bilo je zelo novo in duhovno močno. Kasneje pa sem bil tudi en teden pri menihih kartuzijanih v Pleterjih in je bilo prav tako duhovno zelo močno. No, nazaj k Taizeju: v stik z njim sem prišel preko novoletnih srečanj, bil sem v Műnchenu ( morda 1993) in Wroclawu (leto kasneje) za tisti zadnji teden v letu.

Začel sem tudi hoditi na vaje v mikro (3)  moški cerkveni pevski zbor, kar mi zelo pomaga in mi daje sprostitev, hkrati pa spet razvijam glas in posluh. Da ne omenjam, da nezavedno in zavedno deluje tudi molitev iz teh besedil. Ker se občasno na repertoarju znajdejo tudi teizeijske pesmi, jih poleg Angelčka zvečer občasno zapojem tudi otrokoma kot uspavanko. Predvsem slednji dve:

Danes pa sem šel na Youtube, kjer občasno poiščem Perpetuum Jazille (zaradi njihove kvalitetno in srčno odpetih pesmi, ki res izražajo ekstazo oz. orgazmični užitek na obrazih

1. afrika

2. avseniki)

in risanke za otroka in se med podzavestnim mrmranjem ene od teizejskih pesmic, spomnil, da kaj takega lahko najdem tudi na youtube.

Taizejske pesmi molitve

Slavite Gospoda

Kjer dobrota je Ljubezen

Pridi Ustvarjalec duha

Pridi Luč

http://www.youtube.com/watch?v=1t17Bk9j05o&feature=related

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Cerkev, skupnost, občestvo, Dialog, Glasba, Jaz sem... ali biti ali imeti?, Najini otroci, RKC, Religija, Slovenija, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, duhovna misel, izreki puščavnikov, cerkvenih očetov, judje, muslimani, najljubša Božja Beseda, pravoslavni kristjani, protestanti, psihologija; duševnost, spomin, umetnost in kultura, vzgoja samega sebe, zdravje | Brez komentarjev »

Zahodna civilizacija (white men) hitro propada

Objavil pavel dne 13.12.2009

Civilizacija umre zaradi samomora in ne zaradi umora.

(Civilizations die from suicide, not murder.” Arnold Toynbee )

Se pravi krivda ni zunanja, temveč notranja.

SVETLOBA, SMISEL:

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.” Plato (Platon)

Paleontolog Richard D. Fuerle pravi v svoji knjigi The evolution of modern humans, da je glavni vzrok umiranja EGALITARIZEM, oz. ENAKOST, URAVNILOVKA. Ne enakopravnost, temveč enakost.

Multikulturalizem ( še en levičarski eksperiment) ne deluje. Belci so vedno manj podjetni in odvisni od države in subvencij. Uravnilovka uspava vsakega, ki ne emigrira. Po drugi strani pa so imigranti iznajdljivi, delovni, podjetni in agresivni, da lahko preživijo sami in da preživijo njihovi potomci.

ENAKOST ( oz. ideologija egalitarizma):

Whatever may be the sociological value of the legal fiction that ‘all men are born free and equal,’ there can be no doubt that … in its biological application, at any rate, this statement is one of the most stupendous falsehoods ever uttered by man through his misbegotten gift of articulate speech.” Dr. Earnest Hooton, Professor of Anthropology at Harvard University

Povprečje rojenih otrok na odraslo žensko oz. na par je na Zahodu med 1,1 in 1,8. V Večini EU držav bližje 1,4, med drugim ima Slovenija točno to številko že vsaj 15 let. Zato, da narod ali civilizacija preživi, bi moralo biti 2,2. Vsakih 25 let se pri stopnji 1,1 populacija razpolovi.

Pa še v tej številki 1,4 je kar dobra tretjina otrok do polovica novorojenih otrok od imigrantskih staršev. Čez 20 let bo v EU večina demokratično sprejela širiatsko pravo, svoje zakone, svojo ustavo.

Npr. Rusija je imela še ne dolgo nazaj 130 mio prebivalcev, danes okrog 100 mio, če odštejemo muslimane in ostale, ki nacionalno niso Rusi , a imajo državljanstvo Rusije, pa je Rusov samo še 80 mio. Razpolovna doba Rusov je 30 let.

Tale spodnji video pa prikazuje kako bodo azilanti iz islamskega sveta čez 20 do 30 let spremenili Zahodno civilizacijo, ki je polna kulture smrti, NESMISLA (dezorinetiranost, zmeda, anskioznost), PASIVNOSTI, RAZVAJENOSTI in jalovosti.

YouTube slika preogleda
 • Share/Bookmark

Objavljeno v Amerika, Družba, Rusija, ZDA, denar oz. kapital, gospodarstvo oz. ekonomija, inženirji družbe, modne družbene smernice, muslimani, odvisnost_zasvojenost = nesamostojnost _nesvoboda, prezaščiten otrok, psihologija; duševnost, razvajen otrok, slabo vzgojen otrok, zanemarjen otrok | Brez komentarjev »

Razlikovanje med muslimani in islamisti

Objavil pavel dne 19.08.2009

Musliman je vernik, ki živi živ odnos z Osebo, z Bogom, z Alahom.  K okusu kdo je Alah mu pomaga Koran, ki je njihova sveta knjiga. Musliman v odnosu z Bogom skuša sebe izoblikovati v boljšega človeka.

Islamist pa je ideolog, ki sledi spiskom idej, ideologiji. Ne zanima ga ne človek, ne Bog, ne življenje. Zanima ga le, kako bi uresničil svoje iluzije, ideale, tako kot fašist, komunist. Islamist hoče spreminjati družbo, ne sebe. Tu ni govora o odnosu z Bogom. Če bog je, je podrejen njegovi hierarhiji svetoboljnih idej. In, ker spreminjanje sveta v idealen svet ni mogoče na normalen način storiti, bo uporabil nasilje, nestrpnost, zločine, terorizem, smrt stotine nedolžnih, da bi prišel do cilja.

Če bi to razliko primerjali na področju krščanstva bi lahko rekli:

 1. Kristjan, katolik => zanima ga odnos z Bogom, v tem odnosu je živ, ljubljen, kreativen. V raznih življenjskih situacijah se vernik obrača na Boga, ki mu pomaga transformirati odnos do sveta,
 2. krščanski socialist => zanima ga družba, sprememba družbe, nasilna sprememba cele družbe, prerazdeljevanje bogastva, vsiljevanje ideologije, obsedenost z močjo in oblastjo. Razne življenjske situacije tega totalitarca ogrožajo, zato je njegova reakcija na življenje, svet še bolj močno fanatična, zadrta, nasilna. Vsakomur, ki se ne strinja z njegovim sistemom idej, z njegovo ideologijo, ni prizanaša z nasiljem. Ta človek za islamista v trenutku postane sovražnik, izdajalec, notranji ali zunanji sovražnik.
Islamism is, in other words, yet another twentieth-century radical utopian scheme. Like Marxism-Leninism or fascism, it offers a way to control the state, run society, and remake the human being. It is an Islamic-flavored version of totalitarianism. The details, of course, are very different from the preceding versions, but the ultimate purpose is very similar.
Islamism is also a total transformation of traditional Islam; it serves as a vehicle of modernization. The ideology deals with the problems of urban living, of working women and others at the cutting edge, and not the traditional concerns of farmers. As Olivier Roy, the French scholar, puts it, “Rather than a reaction against the modernization of Muslim societies, Islamism is a product of it.” Islamism is not a medieval program but one that responds to the stress and strains of the twentieth century.”
In this, Islamism is a huge change from traditional Islam. One illustration: Whereas traditional Islam’s sacred law is a personal law, a law a Muslim must follow wherever he is, Islamism tries to apply a Western-style geographic law that depends on where one lives. Take the case of Sudan, where traditionally a Christian was perfectly entitled to drink alcohol, for he is a Christian, and Islamic law applies only to Muslims. But the current regime has banned alcohol for every Sudanese. It assumes Islamic law is territorial because that is the way a Western society is run.”

vir http://www.danielpipes.org/954/distinguishing-between-islam-and-islamism

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Afrika, Bližnji vzhod, Rusija, Socialistična Federativna Republika EU, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, inženirji družbe, modne družbene smernice, muslimani, politika | 1 komentar »

Štirje odlični prispevki v Sobotni prilogi Dela

Objavil pavel dne 14.08.2009

Prvi prispevek je intervju z nemškim sociologom. Thomas Druyen, sociolog bogatih, govori o pozitivnosti bogastva oz. podjetništva. Druyen je sociolog, ki proučuje bogate. Predava predmet Psihologija bogatih in vodi katedro Komparitivna kultura premoženja na univerzi Sigmund Freud na Dunajo. Loči ljudi, ki so materialisti (die Reiche = BOGATI) ljudi, ki s svojim mateiralnim in nematerialnim bogastvom ( die Vermögende = PREMOŽNI) delajo nova podjetja in odpirajo nove šole itd.

To je nekaj podobnega kot smer psihoterapije, ki se imenuje NLP in ima eden od znanih psihoterapevtov zelo slabo mnenje o (slovenskih) predstavnikih te smeri, češ da so manipulatorji in psihopati. A vseeno, ideja pri tej smeri je pomembna. Ustanovitelji so pred desetletji v ZDA proučevali uspešne in zadovoljne ljudi. Proučevali so kako se obnašajo, predvsem psiho, vzorce misli, samogovora in govora. Kakšne miselne vzorce imajo najbolj USPEŠNI in ZADOVOLJNI ljudje. Iz tega je nastala teorija, sistem Nevro-lingvističnega  Programiranja (NLP). Nekaj podobnega dela Druyen, ki se za razliko od večine (da ne rečem od vseh) sociologov, ki se na levičarski oz. socialističen način ukvarjajo z ZLOM bogataštva, ukvarja z uspešnostjo delovanja in bogatenja teh ljudi. Kajti Druyen se zaveda, da so podjetniki najpomembnejši ljudje v družbi. Se danes Slovenci le zavedamo, kako hudo je če firme propadajo, a ga v Sloveniji ni junaka, ki bi podjetniško v Muro vložil svoj kapital, tvegal svoj kapital ali delo, da bi dvignil to podjetje iz bede in dajal eksistenco tisočim. V Sloveniji imamo politično-birokratske blebetače o solidarnosti in sočutju, ki pa prispevajo le k temu, da je Slovenija vedno bolj na tleh, da je solidarnosti vse manj, hkrati pa tudi sočutja, kajti vsi smo v istem uravnilovškem dreku, razen elita rdečih fašistov.

Druyen se je prve dni predavanj srečeval z levičarskimi študenti in profesorji, ki so zagovarjali absolutno odklonilen, sovražen, nestrpen odnos do bogatašev in ga celo paranoidno povezovali s teorijami zarote v družbi in ekonomiji. Potem pa je Druyen začel med predavanji organizirati srečanja z različnimi bogataši in odnos večine študentov se je spremenil do nekaterih bogatašev, kajti spoznali so, da je bogastvo lahko veliko breme, VELIKA ODGOVORNOST in za miljone revežev velik blagoslov , ker končno dobije službe.

“Danes je najbolj solidaren in sočuten  podjetnik, ki da sočloveku kvalitetno delovno mesto.”
“Poglejte ljudi, ki zadanejo največje dobitke na lotu. Več kot 75% jih ta denar po 3, 4 letih zagoni in postanejo še bolj revni in nesrečni.”
Drugi članek pa govori o talibanih, Afganistanu in kritikih NATA in reševanja afganistanskega problema, ki ga je napisal izvrstno meni neznani Srečko Zajc. Zajc ostro in bistroumno kritizira vse manipulativne komentatorje (novinarje in strokovnjake o Afganistanu), ki predsodkov in nepoštenosti polno zavajajo bralce o NATU, Afganistanu in o talibanih. Zelo, zelo redko se v slovenskih medijih prebere prispevek, ki je tako kompetenten, inteligenten, logičen – hkrati pa da se jaz strinjam z njim v vseh 1000 stavkih. In se še veliko naučim iz tega.

Talibani so podobno kot nacisti in komunisti zločinci. Idealisti, ideologi, ki izvajajo teror, krute zločine in globok strah, ki dolgoročno poneumi množice državljanov in jih paralizira za ustvarjanje. V slovenskih medijih imajo talibi lažno idejno in ideološko podobo. V resnici pa so skrajneži (samomorilski bombni napadi, genocid nad šiitskimi Hazari, ki gre v nekaj 10.000 civilnih žrtev) in nimajo nič skupnega z islamom, so celo nesprejemljivi za globoko verne muslimane, kajti njihove ideje nimajo podlage v Koranu.

Zajc namigne, da danes hladna vojna še kar traja, le sile so drugače prerazporejene. BRIC vs. NATO. Hkrati pa so skorumpirane evropske gospodarske in politične elite nekako globalno povezane (tako materialno, denarno kot idejno) z raznimi terorističnimi gibanji kot so npr. talibi.

“Bralci, ki ne vedo veliko o islamu, ne o zgodovini regije, lahko pomislijo, da se talibi bojuje za pravično stvar.” Zanimivo, tudi socialisti so se vedno borili “za pravično stvar” in to z najbolj kriminalnimi in zločinskimi orodji. Na koncu pa so naredili ssitem revščine, strahu, bede, neumnosti, zatiranih, drugorazrednih – čisto podobno kot talibi.

Mudžahidi so se po zmagi nad SZ razdelili na sunitske in šiitske. Šiiti pa so večina v Afganistano. Talibi so neka heretična skrajna teroristična in ideološka skupina “sunitov”, ki izvaja nad sodržavljani take krutosti, kot smo jih gledali v zahodnem svetu samo v srednjem veku in pa v času socialističnih totalitarizmov 20.stl. ( komunizma, nacizma in fašizma).

Tretji prispevek pa je od Polone Frelih o Gruziji-Rusiji (Osetiji), ki se je pred tedni sramotno zoperstavila parlamentarcem EU in Robertu Bategliju glede sprejetja izjave o totalitarnih režimih oz. o izenačitvi nacizma in stalinizma ( čeprav je bil slednji še nekajkrat bolj gorozovit in zločinski), ki je stopila na stran ekstremistov (komunistov) iz Rusije, ozke, skrajne skupine, ki zagovarja terorizem in zločinskost komunizma kot nekaj dobrega.

Tokrat se Frelihova potrudi in konflikt v Osetiji in Gruziji opiše zelo kvalitetno. Spominja na imperalizem Srbov na Balkanu in na manipulacije v srbskih enklavah. Osetija govori o genocidu in tisočih žrtvah, v resnici pa je lani tam bilo ubiti 162 ruskih civilistov ( osetijcev), po drugi strani pa so osetijci iz gruzinskih vasi v Osetiji izgnali kar 20.000 Gruzincev v ožjo Gruzijo.

Četrti prispevek je prispevek Barbare Kremžar, ki govori, da glavni politični eliti v EU ponavljata preživete političčne vzorce iz 19. in 20. stl. To sta desnica in levica. Levica se drži socializma in zlorabe delavcev v delovno intenzivnih panogah, ki so najbolj bedno plačani. Desnica pa se oprijema nacionalizma. Če pridemo v sredino imamo nacional -socializem obeh strank, ki pa je razvojno popolnoma neuspešen. Politične elite ne vedo kaj delajo. Točno v sredini članka avtorica prikaže resnične krivce te finančne in gospodarske krize, prav v stilu liberalnih ekonomistov oz. klasičnih liberalcev: hipotekarni finančni giganti, ki jim je od države (na socialističen način) obljubljena vsa pomoč, če zaidejo v težave. Zato vodstva teh podjetij neodgovorno špekulirajo z nekaj miljardami denarja varčevalcev. Prosti trg ne deluje, ker nad določenimi igralci na trgu drži svojo pokroviteljsko, zaščitniško vlogo država.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Amerika, MGMT - gospodarjenje - upravljanje, Rusija, Slovenija, Socialistična Federativna Republika EU, ZDA, Zgodovina, borza, trg, denar oz. kapital, gospodarstvo oz. ekonomija, inženirji družbe, modne družbene smernice, liberalne reforme ( PRO FREE Market), mediji, novinarji, muslimani, podjetništvo oz. mikroekonomija, politika, psihologija; duševnost, psihološko svetovanje | 2 komentarjev »

Vojna v Gazi, podpiram Izrael!

Objavil pavel dne 5.01.2009

Izrael je selektivno bombandiral par vojaških ciljev Hamasa v Gazi s pametnimi bombami. Sedaj pa so njegove enote vdrle v Gazo. Naši mediji skrajno izkrivljeno in levičarsko poročajo o teh operacijah. Prve dni so opisovali, da je to krčevit poskus vladajoče izraelske elite, da z vojno pridobi ponovno zmago na zimskih volitvah, ki sledijo čez mesec ali dva. Potem so se trudili prikazati kot humanitarno katastrofo in še zraven kot spopad dveh norih religij. Da o smrtnem sovražniku ZDA, ki stoji za Izraelom sploh ne govorimo. Še dobro, da imamo internet, drugače bi bili v celoti podobni Belorusom, Kubancem ali Severnim Korejcem in se lahko na svoje oči prepričamo, kaj se v Gazi dogaja v resnici.

Sledeči posnetki Izraelske vojske pa kažejo, kako je Hamas ves čas premirja dejansko tihotapil orožje in zadnje dni tudi streljal iz civilnih stavb in dvorišč v notranjsot Izraela rakete z vedno večjim dosegom.

Hamas in Hezbolah sta dve skrajni totalitarno-teroristični organizaciji, ki sta iz Palestine naredila koncentracijsko taborišče. Iz revnih Palestincev sta z lahkoto naredila svoje privržence, saj sta jih podkupila s socialno službo in celotno oskrbo, ki je zagotavljala brezplačno pomoč tem revežem. Hkrati pa so eliminirali elite Palestincev, najprej Fatah, potem pa še prokrščanske milice. Par avtobomb, par atentatov in vse je bilo rešeno.

Za obema organizacijama finančno in idejno stoji Iran, za Hamasom pa tudi Sirija. V Iranu vlada šiitska teokracija, mule. Imajo totalitarizem, državo kot eno samo veliko koncentracijsko taborišče, prav tako kot so bile komunistične države ogormna koncentracijska taborišča, ki jih danes hvalijo zgolj privilegiranci. V Siriji pa tako vlada stranka BAAS, ki je bila tudi monopolna stranka Sadama Huseina v Iraku. BAAS pa ni drugega kot socialistična arabska nacionalistična stranka, kar bi lahko označili kot arabske NACISTE.

Skratka ne preseneča me, da slovenski mainstream mediji, ki so večinsko (nacional) socialistični tako zelo privijajo svoje sovraštvo do Izraela in ZDA in hkrati olepšujejo skrajne norce s strani teroristov kot legitmne bojevnike za svobodo. Ves čas pa tudi pomilujejo vse civilne žrtve na način: “Glejte Židovske svinje, kaj delajo z otroci in civilisti!” Ne dojamejo in nočejo dojeti, da umazano igro igra Hamas, ki rakete, orožje in vojake skriva v bližini civilnih ciljev, celo v šolah, mošejah, stanovanjih, kar lepo prikažejo satelitski posnetki. Nočejo tudi dojeti, da je bilo v Iraku vsak dan okrog sto civilov mrtvih v terorističnih samomorislkih napadih teh skrajnežev na svoje ljudi, ne na Američane. O tej norosti naši nacistični mediji ne poročajo.

Če Hitler ne bi napadel Slovenije in če ne bi imel tako odklonilnega – rasističnega odnosa do Slovencev, v Sloveniji ne bi bilo državljansjke vojne, kajti večina Slovencev bi bila NACIONAL -SOCIALISTOV. Skupaj s Hitlerjem bi sovražili kapitalizem, Ameriko, Žide in demokracijo. No, saj smo tudi po letu 1945 prej imeli nacional -socializem ( najprej YUgo, potem slovenski, ki traja še danes)  kot pa resnični komunizem, ki bi vazalsko služil Moskvi.

Pa še včerajšnja oddaja po Dnevniku na TV SLO1, kjer je urednica vrtela Lennonovo skladbo Imagine. Vsakič je besedo Imagine prevajala MISLI, kar daje vsebini slik v Gazi podton logike in razuma. V resnici pa Lennon sanjari, zato bi morali Imagine prevesti: ZAMIŠLJAJ SI, SANJAJ SI, SANJARI, PREDSTAVLJAJ SI KAKO BI BILO…

Potem pa naredi katastrofalen -sovražni prevod: ko Lennon ( sem že hotel napisati Lenin) poje, ne bi bilo žrtev zaradi vojn, zaradi religij itd. – naša vrla sovražna prevajalka, ki zavaja nepismen narod pa prevede:

“ČE NE BI BILO RELIGIJ, POTEM NE BI BILO VOJN!”, kar je izrazita laž in dejanska sovražnost do verujočih v monoteističnega Boga. To kar so delali militantni socialisti tipa Hitler, Mussolini, Stalin in Tito.

V resnici pa ravno izraelska religija  ( izraelski Bog z imenom Jahve, ki je Bog Abrahama, Izaka in Jakoba oz. ” Jaz sem, ki sem!”) najmočneje drži osovražen in preganjan narod pri življenju. Ne samo, da vegetira, temveč da ta narod dobesedno cveti v delu, znanju, kreativnosti, podjetnosti, znanosti in kulturi. Ubogih 4 miljone Izraelcev v Izraelu se upira 100 miljonom Arabcem okrog njih. In to s svojim izumljenim orožjem, s svojo najmodernejšo tehnologijo. Seveda so poleg katolikov prav Izraelci, Judi izumili kapitalizem in globalizacijo, tako da ima teh 4 miljone Judov v Izraelu morda okrog 50 miljonov Judov zaledja v svetu ( predvsem v ZDA), te številke ne vem.

Hudo mi je za civilne žrtve med Palestinci. Hkrati pa globoko preziram te islamistične skrajneže, te norce, ki manipulirajo otroke in jih ženejo v samomorilske napade, sami pa ob prvi priložnosti pobegnejo, kar je storil vodja Hamasa. Po drugi strani pa tudi razumem številne Izraelske žrtve, ki s strahom umirajo  vsakodnevno zaradi sirskih in iranskih raket, ki jih Hamasovi norci izstreljuje iz Gaze v Izrael. Za razliko od naših Geobbelsovih ( murgelskih) medijev, ki z nami manipulirajo, pa čeprav dobro vedo, da je večina Palestincev zgolj TALEC v rokah Hamasa.

Izrael se spet pogumno brani. IDF ( Izrael Defence Force, ugibam) ima na You tube številne satelitske posnetke kot dokaz skrajnega militarizma in zahrbtnosti Hamasa, ki je zlorabljal premirje za teroristične napade na civiliste v Izraelu.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Bližnji vzhod, MGMT - gospodarjenje - upravljanje, Religija, Slovenija, Socialistična Federativna Republika EU, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, ZDA, Zgodovina, gospodarstvo oz. ekonomija, inženirji družbe, modne družbene smernice, judje, mediji, novinarji, muslimani, odvisnost_zasvojenost = nesamostojnost _nesvoboda, politika, tehnologija in znanost, umetnost in kultura | 9 komentarjev »

Oddaja Trenja: O džamiji

Objavil pavel dne 13.12.2008

V oddaji so poleg voditelja g. Uroša Slaka sodelovali:

· g. Zoran Janković, župan LJ

· odvetnik islamske skupnosti ( pro bono) g. Senica, hkrati partner Kresalove

· g. Mihael Jarc, ljubljanski svetnik, ki si želi razpisa referenduma o džamiji

· g. Zmago Jelinčič, ki naj bi baje nasprotoval taki gradnji ( ne vem pa če džamiji na splošno)

· svetnik in vodja poslanske skupine SDS v LJ g. Sušnik ( ki nasprotuje zgolj nekaterim detajlom in načinom izvedbe tega postopka

· religiolog iz FDV g. Šterbenc ( a je kaj v žlahti z visoko funkcionarko NSI ( Marijo Šterbenc, tako kot je skrajni levičar Marcel Štefančič jr. potomec seniorja, ki je pa ekstremno konzervativen) ?)

· en mladi gospodič iz NSI

· PR RKC g. Saje

· in nek analitik iz privatnega inštituta za muslimanske države g. Bećirovič.

Naj najprej predstavim svoje stališče o džamiji, da bom objektiven: sem za džamijo. Ne zanimajo me mere in pozicija objekta. Prav bi bilo, da bi muslimani dobili že pred 40 leti džamije v Velenju in na Jesenicah.

Voditelj Slak bi lahko oddajo bolje vodil, kajti oddaja v vsej dolžini ni razčiščevala stvari, bila so vprašanja, ni pa bilo odgovorov.

Naj najprej izvzamem g. Sajeta, ki je povedal vsega 2 ali tri stavke v oddaji: da uradna RKC podpira gradnjo džamije in je proti referendumu. Da vsakdo, ki spoštuje svojo narodno pripadnost in versko pripadnost in gradi na tem – da le ta lahko tudi spoštuje drugega v njegovi narodni in verski pripadnosti.

Potem bi izvzel tudi pripadnika NSI, ki ni nič posebnega povedal, razen da je šminkiral. Tud pripadnik SDS je protestiral predvsem v tem, da je župan Janković nezakonito in kavbojsko peljal postopek gradnje. Se pa sprašujem koliko se zadaj skrivajo taktično zavlačevanje, čeprav mi Sušnik vseeno deluje kredibilen, verodostojen politik. Pač političen nasprotnik levice. Taktično zavlačevanje mi je pri Jarcu kar očitno. Tudi pri Jelinčiču – z njunimi političnimi cilji se ne strinjam in se od njih distanciram.

Seveda je Jelinčič daleč prekašal ostale v izvrstni retoriki in argumentiranju. Najprej je povozil Jankoviča, ki je jecljal in mencal kot majhen otrok. Potem pa še na ustavnem področju pravnika Senico, ki mi je deloval kot kakšen mladi pravnik, ki luknje v znanju skuša skrivati z blefiranjem, kasneje pa se je najbolj oprijel politikantskega zmerjanja.

Skratka cela oddaja je izzvenela v tem, da sta Jarc in Jelinčič predvsem postavljala vprašanja in dvome glede džamije. Toda na drugi strani sta imela zgolj ljudi, ki na vprašanja in dvome niso znali odgovoriti ali pa niso hoteli odgovarjati. Raje so se zatekali v tipično levičarsko politikantstvo. Ves čas so poniževali to dvojico ekstremnega in populističnega desničarstva. In to so delali nestrpno, pod pasom in ponavljajoče. Brez argumentov stroke oz. brez političnih dokazov.

Najbolj me je razočaral levičarski politik Bećirović, ki je bil v tem najbolj nestrpen poleg Šterbenca. Ravno od muslimanov bi pričakoval ( pa sklepam, da Bećirović ni vernik, temveč zgolj pripadnik te bošnjaške skupnosti), da dajo kakšnega umirjenega muftija, hadžija ali nekoga, ki je končal medreso ( kot je bil en mladi, rdečelas moški pred leti), ki bi umirjeno in strpno razjasneval očitne in legitimne strahove večine zahodnjakov o razliki med islamskim vernikom, islamistom, o nasilju teh vernikov, o tem, kako dobesedno jemljejo vse kar je zapisano v Koranu glede na to, da krščanstvo razen parih protestantskih cerkva Biblijo razlaga interpretativno, v različnih niansah, zelo svobodno. Skratka Bećirović mi je deloval zelo slabo, zelo politično in zelo nestrpno: kot tipični levičarski islamist oz. nekdo ki Koran pozna zelo slabo in ki ne veruje v Boga.

Šterbenc je tipičen pripadnik FDV: skrajnež. Resda je povedal vsaj ene tri štiri zelo dobre stvari o naših muslimanih v Sloveniji, o liberalnih sunitih ( kamor naj bi bošnjaški muslimani spadali), o nekem islamskem modrecu, ki je prenesel nazaj v Evropo antiko in s tem obudil renesanso. Vse ostalo pa je bila sramotno nestrpno politikantstvo: ko so ves čas poudarjali, kako neintelektualna sta J in J, kako skrajna sta, kako populistična sta itd. Skratka v tej državi referenduma ne sme biti, razen če o tem ne odločajo ustavni sodniki oz. neka elita. V tej državi so samo levičarji edini intelektualci. Edini strokovnjaki. V Sloveniji sploh nimamo možnosti ( ni legitimno) biti desničar ali sredinski liberalec. Kdor postavlja vprašanja prevladujoči kliki, je ali janšist, ali desni populist ali skrajnež ali neokonzervativec. ali neoliberalec. Skratka poslušali smo ves čas psovke iz strani tistih, ki se imajo za razsvetljene vladarje, dobre vladarje, strokovnjake, za nebeško STRPNE napram “golazni kmetavzov na desnici”. Seveda to njihovo napihovanje večina mladih puhoglavcev takoj in brez premisleka kupi.

Vmes je Jelinčič vidno užival, ker pač zna vsako debato retorično uporabiti v svoj prid, da ironično in humorno nasprotnike popolnoma nadvlada,

Še enkrat: z večino Jelinčičevih političnih ciljev se ne strinjam, nikoli ga nisem volil – a vseeno lahko ocenim, da je imel izvrsten retorični in političen nastop.

Zelo sem vesel, kot katolik, da se je uradna slovenska RKC jasno in odločno distancirala od Jarca, od referenduma in da je povedala, da podpira gradnjo džamije, čimprejšnjo, ne glede na mere minareta, število kvadratov prostora ali lokacijo v Ljubljani.

Skratka normalen človek ve katera klika je zaradi svoje ateistične religije kar 60 let v Sloveniji ovirala gradnjo različnih cerkva, gradnjo katoliških, pravoslavnih in protestanstkih cerkva, gradnjo džamije in gradnjo sinagoge. V Sloveniji imamo že 40 let kar 50.000 muslimanov. Po koncu vojne je bilo izgnanih tudi 3.000 judovskih vernikov iz prostora današnje Slovenije.

Vseeno pa lahko pohvalim zelo všečno dejanje župana Jankovića, da se je odločil donirati 5.000€ vsem trem cerkvam in da je spodbudil gradnjo tako pravoslavne kot muslimanske cerkve v Ljubljani.

Muslimanska skupnost v Sloveniji je glede te oddaje naredila 5 velikih napak:

 1. njen voditelj ali tisokovni predstavnik se je ustrašil soočenja in s tem velikemu delu dvomljivih Slovencev povečal dvom, “kajti kdor se soočenja ustraši, ima nekaj grdega za bregom!”
 2. ker niso poslali kakšnega vernega intelektualca ( pravi bi bil tisti mladi rdečelasec, katerega imena se ne spomnim)
 3. ker so poslali neintelektualnega in nestrokovnega in ekstremno politikantskega in nestprnega Bećirovića
 4. ker so poslali odvetnika Senico, ki je bil popolnoma neučinkovit na celotnem področju, predvsem pa na pravnem, kjer bi od njega mnogo več pričakoval. Hkrati pa spada med tistih nekaj odvetniških družin, ki večjemu delu Slovencev asociirajo na mafijske odvetnike. Skratka zelo negativen simbol.
 5. ker niso v LJ na soočenje pripeljali predstavnika zagrebške džamije, ki bi lahko povedal svoje izkušnje o sprejemanju in nesprejemanju džamije s strani zagrebčanov
Že pred tedni sem napisal na blogu mojo podporo muslimanom pri gradnji džamije. Na mogočem referendumu bom glasoval za gradnjo.

.

.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Cerkev, skupnost, občestvo, RKC, Religija, Slovenija, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, inženirji družbe, modne družbene smernice, judje, liberalne reforme ( PRO FREE Market), mediji, novinarji, muslimani, politika, pravoslavni kristjani, protestanti | 17 komentarjev »

Džamija v Ljubljani? Da. Tudi s 40m visokim minaretom.

Objavil pavel dne 30.11.2008

Kljub današnji fami, ki se vleče kot predsodek v zahodnem svetu, da so vsi muslimani izenačeni z muslimanskimi teroristi, islamisti – sem še vedno spoštljiv do muslimanov in se zavzemam, da čim prej dobijo drugo džamijo v Sloveniji. Prva je, kot veste, bila postavljena v dolini Soče za čas WW1, ko so muslimanski oddelki vojakov iz Bosne bili najboljši vojaki od vseh.

Seveda se razumemo. Sem kristjan, sem katolik, toda ravno zato iz slabih in dobrih izkušenj zgodovine odnosov med katoliki in muslimani, se zavedam kako pomembno je, da verujočim dopustimo, da živijo svojo vero.

Na zbiralniku kvalitetnih prispevkov blogerjev Drugi svet sem našel anketo o podpori gradnji džamije v Ljubljani. Jaz podpiram tudi gradnjo 40m visokega minareta.

V današnjem totalitarizmu protivernosti ( oz. totalitarizmu vraževernosti in totalitarizmu ideologij: najmogočnejši sta islamizem in socializem) se še kako zavzemam, da se goji med religijami dialog in spoštljivost. Še bolj med verniki teh religij. Enostavno nimamo druge alternative nasproti globalni vojni. Deloma vem kaj se dogaja v Afganistanu, Pakistanu, Nigeriji in Sudanu.

Vem, da sem eden redkih kristjanov, ki podpirajo gradnjo džamije. Vem, da npr. Saudska Arabija in večino muslimanskih držav zatira krščanske vernike in jih celo postavi pred sodišče oz. kasneje v zapor, če pri njih najde kakšen verski simbol. Celo smrtna kazen za katoliškega duhovnika, ki stopi iz letala na saudska tla, ni izjema.

Toda vseeno: iz obdobja islamske Španije, islamske Bosne ter obiskov sv. Frančiška na dvoru sultana – imamo primere izvrstnega sodelovanja in sožitja med verami.

Hkrati pa pričakujem v 21.stl. prodor islama v EU. Prevlado nad zahodno kulturo v EU. Vprašanje je zgolj ali bo miroljubna ( kot je bila nekoč v Španiji in Bosni) -ali pa bo krvava ( kot Palestina). V sodobnem svetu so kvalitetni  primera kapitalističnih držav z večinsko muslimanskim prebivalstvom: Singapur, Malezija, Dubai, Turčija.

Kako gledam, da je oseba klasični liberalec in hkrati veruje v krščanskega Boga oz. je vernik RKC? Zaenkrat mi je to združljivo. Vernost je domena duhovnega, politika pa domena ideološkega. Jaz v Boga verujem, ne verujem pa v nobeno politiko, niti v liberalno ne verujem. Liberalna politika je meni ena najbolj razumnih, naravnih in učinkovitih pristopov k učinkovitemu urejanju družbe, hkrati pa način kako čimveč svobode pustiti posamezniku nasproti državi in nasproti drugim mončim skupinam ( npr. cerkvam, če posameznik noče imeti z njimi nič skupnega). Vernost je domena verne skupnosti, družine in posamezne osebe, medtem ko je politika urejanje širše skupnosti ( kjer liberalci želimo, da država čim več prostora pusti posamezniku in civilni družbi, a socializem s svojo Državo želi imeti popoln vpliv nad ideologijo posameznika in celo na njegovo vero, religijo). Meni je normalno, da v politiki vsak uveljavlja svoje interese in vrednote. Vprašanje pa je, če ima vsak enake štartne možnosti in če ima kdo od teh, ki uveljavljajo svoje interese zadaj kriminalne cilje ( npr. islamisti, komunisti, fašisti, nacisti, mafija).

Cerkev in država sta ločeni. Država naj bo minimalna. Skupnost vernikov ( Cerkev) pa naj sama skrbi za preživljanje. Človek naj bo čimbolj svoboden od države in od drugih kolektivizmov – če pa se prostovoljno združuje v kakšne skupnosti – pa je to pač njegova svobodna izbira.

Na mejnih področjih: kot je politika, zdravstvo, šolstvo – je normalno, da ima vsak državljan pravico svobodno delovati in živeti (tudi javno) svojo vero. Dokler zdravstvo in šolstvo privatnih (kamor spadajo tudi cerkvene) šol in bolnic zadoščajo minimalnim standardom, ki jih zahteva država.

V ožjem področju ima vsak človek po kodeksu človekovih pravic PRAVICO, da živi svojo vero. Nima pa pravice, da jo vsiljuje drugim, da druge ponižuje in izničuje zaradi drugačne vere.

Jaz mislim, da klasični liberalec ne obstaja, če zaničuje muslimana ali katolika ali budista oz. te cerkve. Je pa seveda lahko upravičeno kritičen do določenih obnašanj, stališč in vrednot, ter do institucij. Sovražnik religij je bolj neoliberalec ( prvotni izraz za socialistične liberalce), ki zaradi svoje vraževerne religije ( vera brez Boga, toda z bogovi med diktatorji) mora obvezno zaničevati vernike velikih monoteističnih religij, da kratkoročno preživi.

Mislim, da je tako pri katolikih, kot tudi pri muslimanih še vedno preveč predsodkov in butaste tradicije ( celo sovražne tradicije). Predvsem pa je največja nevarnost v socialističnem kolektivizmu, ki se pri katolikih vidi v krščanskem socializmu, pri muslimanih pa v islamizmu ( ki ves čas zganja teror zaradi “revščine” in arabskega nacionalizma). Seveda v muslimanskem svetu obstaja velika materialna revščina ( ne povsod, a v večini), toda “revščina” sem napisal, ker jo poudarjajo socialistični ideologi iz Zahoda, ki v islamskemu terorizmu ( islamizem ponavadi nima toliko stika z vero kot z ideologijo, večino muslimanskih vernikov pravi, da so islamisti slabi muslimanski verniki, toda fanatični teroristi, ki zlorabljajo islam) veliko SIMPATIJO in mu dajejo vse vrste podpor. Ni naključje, da imata tako islamizem kot socializem veliko skupnih sovražnikov ( kapitalizem, RKC, protestantske cerkve, judovska cerkev, liberalnost, ZDA, GB, svoboda, svoboda govora, dialog, osebna odgovornost) in veliko skupnih ciljev.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Afrika, Bližnji vzhod, Cerkev, skupnost, občestvo, Indija, Kitajska, RKC, Religija, Slovenija, Socialistična Federativna Republika EU, Verovanje, odnos z Bogom, duhovnost, ZDA, Zdravstvo, Zgodovina, inženirji družbe, modne družbene smernice, liberalne reforme ( PRO FREE Market), mediji, novinarji, muslimani, podjetništvo oz. mikroekonomija, politika, stranka LIBERALCI, šolstvo | 43 komentarjev »