PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Che – stroj za ubijanje in sovraštvo

Objavil pavel, dne 8.03.2014

CHE: “Mržnja kao ele­ment borbe; nepo­ko­le­bljiva mržnja prema nepri­ja­te­lju, koja gura ljud­sko biće preko nje­go­vih pri­rod­nih gra­nica, pre­tva­ra­jući ga u efi­ka­snu, nasilnu, selek­tivnu i hlad­no­krvnu mašinu za ubi­ja­nje”.

vir Katalaksija

  • Share/Bookmark

KomentirajVi ste prijavljeni objavi komentar.