PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Hlapci, ovce, razočaranci, birokrati, “uporniki” in podjetniki

Objavil pavel, dne 20.02.2014

Miha Kosovel razmišlja o povezavi politike in razočaranja, razočarancev.

Odličen vpogled v “vstajništvo”, kjer so v glavnem razočaranci nad kapitalizmom. Niti zavedajo se ne, da imamo še vedno socializem. Avtor je šel v razlikovanje med različnimi tipi:

  1. hlapec,
  2. ovca in
  3. razočaranec.
Morda preveč abstraktno, ker se sam z vsemi definicijami ne strinjam. Morda bi bilo bolje, če bi avtor prej kakšen konkreten primer opisal in na njegovi podlagi šel v globlje povezave vzrokov in posledic.

Sem se pa sam vprašal, ker sem tudi razočaran nad tem kar imamo danes, na svojem blogu, koliko sam spadam med te tipe. Od desnice sem pričakoval več: resnični prehod v kapitalizem, neprestano opozarjanje na napačno gospodarsko politiko od AC, TEŠ6, velikih javnih investicij, zmanjšanja fevdov oz. revirjev za mafijo. In ravno tisti, ki so najbolj zavirali ta prehod, ravni tisti sedaj manipulirajo, da imamo preveč kapitalističen sistem. Pa ravno ti so tisti, ki so iz tega pokvarjenega sistema največ izmolzli.

Razočaranje je čustvo, ki mi sporoča, da sem bil nerealen v določenih pričakovanjih. Bil sem O-čaran ali ZA-čaran. Začaran sem bil, da gre Slovenija zaradi Evrope vedno bolj v svobodno tržni sistem. Ker je socializem neučinkovit, reven, neperspektiven. Razočaranje je pogosto čustvo nerealnih ljudi, kjer čustva in utopije zadušijo razmišljanje in občutek za realnost.

Hvala za razlago ovce: to so ljudje, ki živijo izkrivljeno realnost in verjamejo v obljubljeno UTOPIJO, ki jo bo Kolektiv ovc nekoč dosegel. Te utopije jim kot sladki pravljičarji pripovedujejo pokvarjeni psihopati.

Hlapec pa je nekdo, ki ne zmore biti svoboden, se postaviti na noge in podjetno uveljavljati svoje smeri. Je pač vkalupljen v sistem, ki je krivičen, a hlapec se je vdal.

Birokrat je lahko razočaranec, ker nima več prejšnjega sistema in ga ogrožajo reforme. Lahko pa je birokrat hlapec, ki se trudi preživeti.

Manjka pa resničnih podjetnikov, ustvarjalcev. Kar imam sam izkušenj s slovenskimi podjetniki in obrtniki, kmeti, bi lahko rekel, da jih je 70% barab, nategovalcev, parazitov – ne pa ustvarjalcev. Prilagodili so se lažjemu sistemu, mafijsko-birokratskemu socialističnemu sistemu.  S pomočjo vez, fevdov, zakonov, politike NATEGUJEJO stranke, sistem, družbo. Dobijo si preko političnih, krvnih, mafijskih vez subvencije, posle v državnih podjetjih, fevde v državnih podjetjih in jih psihopatsko črpajo. Ko sem gradil hišo, me jih je takle % nategovalo. Kar so dali v ponudbi je bilo na koncu za vsaj 30% več. In ko sem se skušal pravno boriti proti temu kot človek, ki ima o pravo malo pojma, sem videl, da pri nas pravna država ne ščiti ščiti strank. Da bi moral narediti pogodbe z vsakim brez drobnega teksta spodaj, da v primeru, da porabi več materiala , ima pravico da dvigne ceno. Kdo pa lahko bolje oceni koliko materiala bo porabil: jaz stranka ali obrtnik, ki vsak dan to dela. Celo moja ocena je, da večino obrtnikov v Sloveniji več zasluži z nategi kot z delom, ustvarjanjem.

Socialistična Slovenija ima:

. 1. socialistične ovce, ki so razočarane, ker je vedno manj denarja in pravic ( ker je vedno več parazitskih ovc). To so razočarani levičarski volivci in sedanji volivci “levice” in ustanovitelji vstajniške skrajne levice ( le ti so še najbolj utopični, najbolj skrajni, najbolj moteni). “Uporniki” so tiste ovce, ki mislijo, da lahko sistem spremenijo z vreščanjem, nasiljem. Ga spremenijo v svojo oz. kolektivno UTOPIJO.

. 2. “desne” socialistične “ovce” pa so razočaranci, ki so pričakovali pravljični prehod v kapitalizem, a zanj skoraj nič niso naredili. Niso o tem razpravljali, iskali rešitev, izbirali dobrih političnih predstavnikov in je najlažje samo nekega Vodjo iskati in neke “krivce” kriviti, lažje kot delati težko delo sprememb.

. 3. večina volivcev je hlapcev, vedo, da je sistem bolan, ne govorijo koga volijo, vdajajo se v Usodo in s stisnjenimi zobmi skušajo preživeti ta pokvarjen sistem.

Resnični ( neidealni) Podjetnik, ustvarjalec je tisti, ki realnost dobro oceni in se ustvarjalno prilagodi. Se sproti odziva. Pragmatično. Se prilagaja kupcem, strankam z novimi, boljšimi storitvami in proizvodi, Je ekonomsko svoboden, realen, samostojen, odgovoren. Gnusi se mu biti birokrat, ovca, hlapec. Zaveda se, da če se njegova čustva spremenijo v razočaranost, da je na polju nerealnosti, utopij, izkrivljenosti in se skuša takoj analitično postaviti nazaj in bolj realno pogledati svet in situacijo.

Vsi akterji v naslovu so nesvobodni, razen resničnega podjetnika. Najtežji pacienti so ovce, lažji pacienti so hlapci in uporniki. Ko bo hlapec delal za boljši ( svobodni trg) sistem, bo lahko zelo koristen učitelj, uradnik, sodnik, delavec podjetnika. Resnični upornik bo spoznal, da je večino energije za upiranje stran zmetane in da največ ustvarjalnega naredi, če postane podjetnik. Najtežji pacienti pa so “uporniki”, ali agresivne ovce. Oni hočejo Nebesa na Zemlji TAKOJ: TUKAJ in ZDAJ. S krvavim lovom na čarovnice, razredne sovražnike, z revolucijo, terorjem. So psihopati.

Težko je imeti podjetnike v taki zgodovini, v učno-VZGOJNEM procesu Kolektiva, ki izkrivlja realnost in stalno posiljuje z modificiranimi utopijami. Če so že starši ovce ali hlapci (birokrati), je velika verjetnost, da bodo tudi otroci.

  • Share/Bookmark

KomentirajVi ste prijavljeni objavi komentar.