PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Arhiv za 6.07.2011

Spisek reformnih ukrepov za dosego večjega materialnega blagostanja za delovne ljudi v Sloveniji

Objavil pavel dne 6.07.2011

Nekaj nujnih ukrepov za spremembo sedanjega stanja:

SANACIJA TRANZICJSKE ŠKODE - določiti, da odškodninska odgovornost tistih, ki so oškodovali javno premoženje ne zastara, - določiti, da lahko v primeru večjih oškodovanj javnega premoženja (npr. nad € 1.000.000) in v primeru pasivnosti državnih organov (ti so tukaj vedno v konfliktu interesov, saj tožijo svoje nadrejene) tožbo vloži neposredno skupina davkoplačevalcev. Odškodnino naj država porabi za zmanjšanje javnega dolga.

JAVNE FINANCE - nova ustavna določba o obveznem izravnanem proračunu, - morebiten proračunski presežek se takoj nameni za znižanje javnega dolga.

DAVČNI SISTEM - okrepitev domačega povpraševanja in investicij z bistvenim znižanjem davčnega bremena, saj je Slovenija po tem kriteriju na lestvici ameriške revije Forbes prva na svetu, - delodajalci naj delojemalcem izplačujejo bruto plače, ne pa neto plač – vsak naj svoje davke plačuje sam, kar bo povečalo davčno zavest, - uvedba t. i. negativne dohodnine, ki zagotavlja, da premožnješi plačujej davke, niso pa prejemiki socialnih prejemke, tisti z nizkimi dohodki pa za izravnavo prejmejo socialne prejemke ne plačalo pa nobene dohodnine. Cilj je bistveno znižanje stroškov upravljanja davčnega sistema in socialnega sistema en.wikipedia.org/wik…income_tax

UKINITEV TOVARIŠIJSKEGA KAPITALIZMA - državni korporativizem in dirigizem naj se umakne polnokrvnemu tržnemu gospodarstvu. Cilj ukrepa je povečati gospodarski svobodo, ki je nujni pogoj za politično svobodo. Vseobsežna država naj se umakne pravici gospodarskih subjektov in potrošnikov do izbire na trgu (“freedom to choose”). - država naj se v zelo kratkem roku popolnoma umakne iz kapitalskih naložb s prodajo teh naložb najugodnejšemu ponudniku na javni mednarodni dražbi. Država naj se seveda umakne tudi iz finančnega in infrastrukturnega sektorja. Kupnino naj država porabi za zmanjšanje javnega dolga. - bistveno okrepiti vlogo varuha konkurence - ukiniti obvezno članstvo v zbornicah (notarska, odvetniška, detektivska, obrtna, kmetijska, inženirska,…)

PRAVOSODJE - oblikovanje specializiranih civilnih in kazenskih sodnih senatov sestavljenih iz izkušenih avstrijskih in nemških sodnikov za odločanje v primerih najhujšega gospodarskega in organiziranega kriminala storjenega na škodo javnega premoženja s trajanjem mandata senatov največ 10 let, nakar pristojniost prevzamejo domači sodniki (sedanja pasivnost sodišč v teh primerih je predvsem posledica konflikta interesov)

POKOJNINSKI SISTEM - postopna sprememba sedanjega sistema pay-as-you-go v sistem naložbenih pokojninskih skladov, ko vsak zavarovanec plemeniti premoženje za svojo starostno pokojnino. Sistem invalidske pokojnine pa lahko ostane nespremenjen. - ukiniti veljavnost 232. člena ZPIZ, ki brez finančne podlage daje starostne pokojnine približno 60 interesnim skupinam in nas letno stane € 400.000.000. - odpreti trg naložbenega pokojninskega zavarovanja za nove domače in tuje ponudnike – sedanji ZPIZ naj bo le eden izmed ponudnikov na trgu.

ZDRAVSTVENI SISTEM - namesto državne prisile naj v ospredje pride pravica do izbire med različnimi ponudniki zdravstvenega zavarovanja in med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev. - obvezno zdravstveno zavarovanje naj za minimalno premijo zagotavlja najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostalo pa naj preide na trg prostovoljnega zavarovanja, ki naj ga izvajajo različne domače in tuje zdravstvene zavarovalnice v medsebojni konkurenci, - na izvedbeni strani je potrebna bistvena privatizacija zdravstvene službe na vseh treh ravneh.

ŠOLSKI SISTEM - odpraviti je potrebno državni monopol na področju šolstva ter okrepiti vlogo zasebnega šolstva na vseh treh ravneh, - javno vavčersko financiranje osnovnega in srednjega šolstva ter uvedba šolnin za visoko šolstvo.

vir Ibisibis na forumu Financ
http://www.finance.si/forumi/?m=1279134&single

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Družba, Slovenija, Zdravstvo, gospodarstvo oz. ekonomija, inženirji družbe, modne družbene smernice, liberalne reforme ( PRO FREE Market), podjetništvo oz. mikroekonomija, politika, šolstvo | Brez komentarjev »

Oblast ljudstvu!

Objavil pavel dne 6.07.2011

“Socialisti vzklikajo “Oblast ljudstvu ! “ in ob tem v zrak dvignejo stisnjeno pest.

Vsi vemo kaj mislijo v resnici – oblast NAD ljudstvom, oblast Državi.”

Margaret Thatcher

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Družba, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, inženirji družbe, modne družbene smernice, liberalne reforme ( PRO FREE Market), politika | Brez komentarjev »

I feel mafia in Slovenia

Objavil pavel dne 6.07.2011

Ko turist pride v Slovenijo, vidi predvsem veliko lenih ljudi, veliko birokratov in se turist vpraša, če je morda prišel v kakšno socialistično državo, kjer je NEODGOVORNOST najvišja vrednota poleg pogoltnosti.

Ko pa turist nekaj časa živi v Sloveniji, pa začuti kako je vse prepleteno z mafijo. Lahko bi jim računali poseben davek na prvovrstno izkušnjo Sicilije in Kalabrije.

Mafija ima na vrvici politike, novinarje, sodnike, policijo. Mafija si lasti večino slovenskih podjetij. Njeni člani so od vrha managmenta do zadnjega delovodja ali poslovodja. Njeni volilci pa od prvega do zadnjega socialističnega romantika in nostalgika.

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Družba | Brez komentarjev »