PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Prihajajo standardi za energetski menedžment

Objavil pavel, dne 23.01.2008

Podjetje, ki se zaveda pomena energetskih virov, njihovih stroškov in vplivov na poslovanje, želi – tako v gospodarskem kot tehničnem pomenu – z energijo ravnati gospodarno. Tako podjetje pripravi energetsko politiko, spremlja ter preverja rabo in stroške za energijo in si postavlja take energetske cilje, da bi energijo uporabljalo čim bolj učinkovito. Postavljenim energetskim ciljem sledi priprava in izvedba načrtov za povečanje zanesljivosti, kakovosti in varnosti oskrbe z energijo, znižanje stroškov energetskih storitev in zmanjšanje obremenitev okolja.

In če ima podjetje sistem, načrt ali postopek, kako ravnati z energijo, uporablja sistem energetskega menedžementa, ki je bil do pred kratkim v podjetjih le del sistemov ravnanja z okoljem, kot sta ISO14001 (standard za sistem ravnanja z okoljem) in EMAS (shema za okoljsko vodenje in presojo). V zadnjih letih pa so se v številnih evropskih državah pojavile pobude, da bi se, podobno kot za okolje, vzpostavili tudi sistemi za ravnanje z energijo oziroma energetski menedžment.

Ponekod nacionalni standardi za energetski menedžment

V Evropi so v treh državah pripravili nacionalne standarde za energetski menedžment, ki je zrasel na podlagi standarda ISO14001 in je trenutno v uporabi na Danskem (DS 2403 E), Švedskem (SS 62 77 50), Irskem (IS 393), na Nizozemskem pa se uporablja skoraj enaka različica, vendar brez certifikacijskega postopka organizacij, ki podeljujejo izjave o skladnosti poslovanja s standardom. V letu 2004 sta tudi CEN (evropski komite za standardizacijo) in CENELEC (evropski komite za elektrotehniško standardizacijo) sprožila pobudo za pripravo strokovnih podlag o smiselnosti uvedbe evropskega standarda za energetski menedžment.

Standardi za področje energetskega menedžmenta

Spomladi 2006 je Evropski svet sprejel ambiciozne načrte na področju energetske učinkovitosti, s katerimi je določil varčevalni potencial v Evropi v višini 20 odstotkov. Z uvedbo direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah (2006/32/ES iz leta 2006) se je pokazala še dodatna potreba po aktivnostih za natančnejšo opredelitev posameznih elementov direktive in načrtov.

Evropski komite za standardizacijo CEN in Evropski komite za elektrotehniško standardizacijo CENELEC sta tako dobila od Evropske komisije mandat za pripravo standardov za:

 

 • izvedbo energetskih pregledov v industriji, stavbah in prometu, vključno z ekonomskimi vidiki (ocena investicije);

   

 • sisteme za upravljanje energije (energetski menedžment);
 •  

 • podjetja za energetske storitve (ESCO – Energy Service Company);
 •  

 • energetske svetovalce in energetske menedžerje;
 •  

 • metodologijo za izračun energijskih prihrankov od spodaj navzgor (bottom-up) in od zgoraj navzdol (top-down).

 

Najprej standard za energetsko učinkovitost stavb in naprav

V CEN/CENELEC že poteka priprava različnih standardov za energetsko učinkovitost na področju stavb (pri tem izhajajo iz direktive o energetski učinkovitosti stavb) in na področju posameznih naprav (določitev energetske učinkovitosti), za pripravo standardov na področju energetskega menedžmenta pa je bil v letu 2006 ustanovljen tako imenovani sektorski forum Energetski menedžment (SFEM). Za obravnavo posameznih elementov sta bili ustanovljeni dve skupini, in sicer skupina za energetski menedžment in sorodne storitve ter skupina za metodologijo za izračun energetske učinkovitosti in energijskih prihrankov.

Postopek za uvedbo standardov že poteka

Zaradi obširnosti priprave standarda za izvedbo energetskih pregledov bo za to področje pri CEN/CENELC ustanovljena nova delovna skupina, ki naj bi prednostno obravnavala energetske preglede za industrijo in stavbe, za promet pa v naslednjem koraku. Projektna skupina za standard na področju certificiranja podjetij za energetske storitve je imela v letu 2007 prvi sestanek. Določili so programa dela za pripravo standarda, ki bi podjetjem za energetske storitve omogočil svojo lastno presojo v primerjavi s splošnimi referencami tovrstnih podjetij, kupcem energetskih storitev pa bi omogočil oceno njihovih dobaviteljev in predizbor podjetij pri razpisih.

Področje izobraževanja in certificiranja znanja energetskih svetovalcev in energetskih menedžerjev je obravnavala skupina za energetski menedžment, vendar so sprejeli odločitev, da delo na tem področju začasno ustavijo in počakajo na rezultate skupine v CEN, ki bo določila, kako začeti pripravljati standarde na področju kvalifikacij osebja.

Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah zahteva od držav članic EU, da do leta 2016 dokažejo prihranke v višini devetih odstotkov povprečne rabe končne energije med letoma 2001 in 2005 (pri tem se ne upoštevajo podjetja, ki so vključena v shemo s trgovanjem z emisijami). Za to bodo v okviru delovne skupine pripravili metodologijo in splošna pravila za izračun, vključno z določitvijo izhodiščnega stanja in primerjavo energetskih kazalcev za oceno izboljšav (benchmarking).

Prvi standard bo sprejet leta 2009 ali 2010

Najdlje je v pripravi standarda prišla skupina za pripravo standarda za energetski menedžment, ki bo v februarju 2008 predstavila osnutek za petmesečno javno obravnavo v okviru strokovnih teles CEN/CENELEC. Predlog standarda temelji na standardih Danske, Švedske in Irske, z upoštevanjem nekaterih sprememb pa naj bi bil za sprejem pripravljen ob koncu leta 2009 ali v letu 2010. V obravnavo se bo vključil tudi slovenski predstavnik s Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožefa Stefana, v okviru delovne skupine pri Slovenskem institutu za standardizacijo, o poteku dela pa bo obveščena tudi zainteresirana javnost.

Na letošnjih Dnevih energetikov, ki bodo 8. in 9. aprila 2008 v Portorožu, bo predstavnik podjetja Intel, ki v tovarni na Irskem izdeluje računalniške čipe, predstavil konkretne aktivnosti, ki jih je Intel Ireland, največji porabnik elektrike na Irskem, izvedel v postopku pridobivanja standarda za energetski menedžment IS393.

Tomaž Fatur je vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana. v Financah

 • Share/Bookmark

En odgovor v “Prihajajo standardi za energetski menedžment”

 1. 1tastar 1tastar pravi:

  Fino, mi sploh ni več treba iskati strokovne literature. Saj mi pavel.blog vso servira s copy/paste.

KomentirajVi ste prijavljeni objavi komentar.