PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Arhiv za 2.01.2008

Energetska odvisnost EU

Objavil pavel dne 2.01.2008

Zaskrbljujoča energetska odvisnost

EU je druga največja porabnica energije na svetu in prva po uvozu energije. Leta 2005 je EU proizvedla 890.030.000 toe (ton naftnega ekvivalenta) energije, uvozila pa 974.701.000 toe, tako da je bila tedaj njena uvozna odvisnost 53-odstotna. Za primerjavo: leta 1994 je bila 43-odstotna. Nadalje, odvisnost od uvoza surove nafte je leta 2005 znašala 82 % (leta 1994 75 %), od zemeljskega plina pa 57 % (leta 1994 42 %).

V kolikor se bo sedanji trend nadaljeval, bo EU do leta 2030 90-odstotno odvisna od uvoza nafte in 80-odstotno od uvoza plina. Prav zato so ključnega pomena domači viri. Območje z obilo potenciala tako na področju hidro energije, kakor biomase in premoga je JV Evropa, kateri bo v času predsedovanja Svetu EU namenila pozornost Slovenija. Prizadevala si bo tudi za okrepitev zunanjih energetskih odnosov, je dejal Rupel.

Eden ključnih dobaviteljev energije je zagotovo Rusija, ki kot največji dobavitelj nafte EU dobavi tretjino njenega naftnega uvoza in skoraj polovico uvoza plina. Odnos med EU in Rusijo bi po Ruplovih besedah moral prerasti iz “obojestranske koristi” v “obojestransko zaupanje”. Odnose pa mora EU okrepiti tudi z Norveško, z državami Bližnjega Vzhoda in s Severno Afriko. Slovenija se bo po njegovih besedah zavzemala tudi za nove transportne poti za nafto in plin od drugih manj dostopnih dobaviteljev, kot so kaspijske države.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Socialistična Federativna Republika EU, energetika | 2 komentarjev »

Link: register predpisov Republike Slovenije in Uradni list

Objavil pavel dne 2.01.2008

http://zakonodaja.gov.si/

http://www.uradni-list.si/

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Slovenija | Brez komentarjev »

Elite brez dosežkov

Objavil pavel dne 2.01.2008

Elite brez dosežkov

Torek, september 05, 2006 10:50

“Socialna država nima večjih sovražnikov od velikosocialne države in elit brez dosežkov.”
V tekmi družbenih sistemov je laissez faire kapitalizem porazil vse alternative. Skupnosti, ki so ga negovale so v tristo letih navidez kaotičnih interakcij na trgu ustvarile blagostanje, kakršnega alternativne niso v tisočletjih.

Dejavnikov uspeha prosto-tržnega kapitalizma je več, med najpomembnejšimi pa je mehanizem nagrajevanja koristnosti ljudem oziroma racionalna humanost. To, da tisti, ki najbolje zadovoljujejo potrebe svoje okolice najbolje živijo; ljudi vzajemno motivira, da prisluhnejo drug drugemu.

Zato ne preseneča, da so njegovi največji nasprotniki tisti neustvarjalni in iracionalni posamezniki, ki ljudem ne zmorejo ponuditi ničesar. Iz te nezmožnosti se rojevajo »kritična razmišljanja«; naprimer, da »ljudje v resnici sploh ne vedo, kaj potrebujejo« ali pa da so »oboleli za potrošniško miselnostjo«.

Iz takšnih »kritičnih razmišljanj« sledijo logični zaključki – ker so ljudje »nerazsodne ovce« – njihova prosta izbira ni zaželjena. Potrebujejo svetilnik –neko novo avantgardo- da jim osvetli »pravo« pot.

Tovrstne avantgardne ideologije so seveda pretirano »intelektualne«, da bi jih razumela »neoprimitivna« uporabna inteligenca, denimo podjetniki ali inženirji (oz. drugi, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost). Zelo hitro pa jih osvajajo tisti, ki jim višjih intelektualnih sposobnosti ne bi pripisovali – brezdelneži, sindikalisti, drugorazredni akademiki s pasjimi značkami banana fakultet, ambiciozneži brez talentov, falirani študentje, navijaški novinarji, newagerski vrači, ceneni politikantje in drugi strokovnjaki za kolektivno kvaliteto življenja.

Ti tvorijo bazo za oblikovanje »elit brez dosežkov«, katerih posebnost je, da same sebe prepričajo, da so »izjemne« in da je s kapitalizmom nekaj hudo narobe, ker jim tega ne prizna. Zato jim ne preostane drugega, kot da si dobrine, za katere menijo, da jim zaradi napoleonskosti pripadajo, »pravično« zagotovijo iz državnega proračuna.

Svoje interese uveljavljajo skozi širjenje domene »javnega« tako, da lastne želje razglasijo za »javne interese« in zahtevajo njihovo izpolnjenje, dejansko pa ti interesi nimajo nič skupnega z resničnimi potrebami davkoplačevalcev.

Ker smo v preteklem desetletju na elite brez dosežkov gledali kot na benigen izmet družbe blagostanja, smo jim s tem omogočili razviti bizaren vrednostni sistem, po katerem je hranjenje iz državnega korita nekakšen plemenski status, ki posameznika povzdiguje nad »svojat« in mu daje nacionalni pomen.

Racionalni volilci so to zaznali kot priložnost maksimizirati svoj profit z minimalnim vložkom, zato so se prenehali truditi.

Gneča pri državnem koritu se je povečala, posledica polenitve družbe pa je bilo rojstvo slovenske različice »velikosocialne države«, katere poglavitna značilnost je, da poleg skrbi za nemočne, invalide, onemogle in bolne financira še »kvaliteto življenja« vse množičnejših »elit brez dosežkov« na račun kvalitete življenja drugih davkoplačevalcev.

Reforma socialne države tako ne bi smela znižati pomoči bolnim, onemoglim, invalidom in nemočnim; ampak »elitam brez dosežkov«, ki se običajno skrivajo za njihov hrbet.

Ali je državi res potrebno financirati turizem, kot gospodarsko dejavnost? Če lahko pleskarke in pleskarji nosijo stroške svojega poslovanja in je turizem bojda neizmerno perspektivna panoga je preprosto neracionalno, da stroške promocije nosimo vsi davkoplačevalci in davkoplačevalke in ne le tisti, ki bodo želi dobičke.

Tudi pleskarke in pleskarji pošteno plačujejo davke. Zakaj njim nihče ne pomaga?

Po drugi strani je na mestu vprašanje, kdo so veliki, modri državni planerji in planerke, ki znajo načrtovati turizem bolje od trga? Kakšne so njihove izkušnje? Koliko ne-državno financiranih turističnih projektov nacionalnega pomena so uspešno zaključili, da posedujejo tolikšno znanje? Zakaj po 15 letih njihovega skrbnega načrtovanja nismo turistično najbolj razvita država v regiji, ampak se pogovarjamo, kot da v turizem doslej še ničesar nismo vložili?

Mora država zares subvencionirati tudi socialne prispevke samostojnim kulturnim delavkam in delavcem? Če so delavke in delavci, zakaj potem za svoje delo ne prejemajo plač? Vsi mi, delavci in delavke, v podjetjih proizvajamo dobrine, ki jih ljudje potrebujejo. Od tod prihaja naš zaslužek. Če so samostojni kulturni delavci in delavke brez zaslužka, ali to ne pomeni, da proizvajajo dobrine, ki jih ljudje ne potrebujejo? Če jih potrebujejo, zakaj jih niso pripravljeni plačati? Ali samostojni kulturni delavci in delavke resnično spadajo v kategorijo nemočnih, invalidov, bolnih in onemoglih; ali pa le zlorabljajo velikosocialno državo?

Je dejstvo, da devet od desetih obrtnic in obrtnikov plačuje minimalni zdravstveni prispevek (in torej izkazuje minimalne prihodke) realna slika njihovega finančnega stanja? Ali devet od desetih obrtnic in obrtnikov tudi spada v kategorijo nemočnih, invalidov, bolnih in onemoglih? Je davčni režim, ki najbolj samobitne Slovenke in Slovence prisiljuje k temu, da svoj čas porabljajo za kreativno računovodstvo in izogibanje davkom in prispevkom, namesto za tisto, kar je njihov osnovni posel in kar znajo najboljše, socialen?

Ali je javna televizija, ki si jo prilasti vsaka novoizvoljena vladajoča garnitura, res vitalno potrebna? Tisoče zaposlenih na tem zavodu vsako gospodinjstvo stane polovico zajamčene minimalne plače letno. In vendar nam enako kvalitetne programe nudijo zasebne televizije, ki nas ne stanejo ničesar. Na voljo pa imamo tudi desetine kvalitetnih tujih kanalov. Ali veste, kaj za povprečno gospodinjstvo pomeni polovico zajamčene minimalne plače letno več?

Kako je lahko socialna država to, da vsi plačujemo višjo ceno za hrano? Sta slovenski in evropski kmet in kmetica morda tudi nemočna, invalidna, bolna ali onemogela? Kaj je socialnega v dejstvu, da polovico proračuna v EU porabimo za skupno agro-kulturno politiko?

Kaj je socialnega v »pluralizaciji medijev«? V porabi milijarde davkoplačevalskega denarja zato, da bodo mediji poročali, kot oblast meni, da je prav? Kako je to povezano z onemoglimi, invalidi, bolnimi in nemočnimi?

So morda tudi novinarji onemogli, invalidi, bolni ali nemočni, da jim je vlada z novo davčno reformo zagotovila davčne olajšave? Če je to sociala, zakaj se sliši kot korupcija?

Draga bralka, dragi bralec. Navedel sem le nekaj primerov zlorabe socialne države s strani »elit brez dosežkov«. Praktična posledica njihovega obstoja ni boljša socialna država, ampak neučinkovita velikosocialna država v kateri zaradi gneče pri proračunskem koritu manj državnega denarja najde pot do tistih, ki so resnično nemočni (…nemočni so namreč tudi, ko je treba lobirati za državni denar).

Velikosocialna država, ki smo jo ustvarili, ne deluje. Že 15 let se vsako leto podraži. Če bi delovala, bi ljudem pomagala prebroditi krize, da bi lažje poskrbeli zase. Posledično bi bila vsako leto cenejša. Priznajmo si – tega ključnega cilja socialne države nam preprosto ni uspelo doseči.

Je 15 letna gradnja velikosocialne države umirila hujskaške politikante, ki se (bojda?) zavzemajo za revne? Zdi se, da je količina sovjetske retorike v javni polemiki sorazmerna sredstvom, ki jih namenjamo za socialno državo. Več kot plačujemo, glasneje politikantje kričijo na nas, ki plačujemo.

Na drugi strani okopov pa velikosocialno državo podjetniki in ustvarjalni ljudje vse bolj zavračajo. Namesto, da bi služila interesom tistih, ki jo financirajo tako velikosocialna država vse bolj služi le interesom financiranih.

Nima torej kohezijskih učinkov, ki ji jih pripisujejo. Če je pred 15 leti o socialni državi obstajalo narodno soglasje in smo jo zato zapisali v našo ustavo, pa velikosocialna država v naši družbi povzroča nasprotja in razkol.

Socialne države ne uničujeta mitski liberalizem in kapitalizem; socialna država nima večjih sovražnikov od velikosocialne države in »elit brez dosežkov«.

Pot do učinkovitejše socialne države zato nujno pomeni krčenje določenih državnih izdatkov in boleče odrivanje »elit brez dosežkov« od državnega korita v smeri proti trgu.

Ko vam bo prihodnjič nekdo razlagal svoj negativen odnos do trga in zahteval, da ga financirate z davki se zato v dobro socialne države vprašajte: »Ali je ta oseba res nemočna, bolna, invalidna ali onemogla; ali pa pričakuje moj davkoplačevalski denar zgolj zato, ker si želi neodgovorno živeti na račun moje svobode?«

vir blog Libertarec

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Slovenija, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, liberalne reforme ( PRO FREE Market), politika, stranka LIBERALCI | Brez komentarjev »

Bioplin

Objavil pavel dne 2.01.2008

KAJ JE BIOPLIN?

Bioplin lahko pridobimo iz organske biomase (koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa, listi sladkorne pese, sončnice, ogrščica) ter hlevskega gnoja in gnojevke. Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne digestacije (fermentacije), pridobljeni plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplote in električne energije ter kot pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Kurilna vrednost 1 m3 bioplina znaša 6,4 kWh. Iz tega je možno pridobiti 2 kWh električne energije in 2 kWh toplotne energije.

KAKŠNE SO PREDNOSTI ELEKTRARNE NA BIOPLIN? Rešitev problema živalskih odpadkov, ki se jih namesto na polja in travnike vozi v bioplinsko napravo. Tako se reši problem onesnaženosti podtalnice ter problem neprijetnega vonja v okolici kmetij. Je ekonomsko in ekološko zanimiva investicija: proizvedena elektrika se proda v omrežje, toplota pa se lahko uporabi za ogrevanje bližnjih objektov ali celo naselja, če gre za večje količine bioplina. Končni proizvod fregmentacije je gnojilo, ki je ekološko neoporečno in kvalitetnejše od običajnega hlevskega gnoja. Zmanjševanje emisij, kajti gre za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira energije, ki ne povzroča emisij toplogrednih plinov. Predstavlja nov vir električne energije.

KAJ LAHKO KMETOVALEC PRIDOBI, ČE SE ODLOČI ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOPLINA? Ste vedeli, da slovenski kmetje iz obmejnih območij z Avstrijo prodajajo gnojevko iz svojih hlevov v sosednjo Avstrijo? Zakaj ne bi na območju vaše občine zgradili bioplinske naprave in proizvajali električno energijo iz gnojevke, ki jo pridelajo vaše živali v hlevu? Država spodbuja energetsko izrabo bioplina z zagotovljenim odkupom (država zagotavlja odkup električne energije iz tovrstnih naprav) in zagotovljeno odkupno ceno električne energije. Pojem kvalificirane proizvodnje električne energije je uvedel energetski zakon z namenom povečanja obsega električne energije, ki se proizvaja na okolju prijazen način. Sem sodi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ali odpadkov in soproizvodnja električne energije in toplote z nadpovprečno visokim izkoristkom.

PRIKAZ BIOPLINSKEGA SISTEMA

 • Share/Bookmark

Objavljeno v ekologija, energetika | Brez komentarjev »

Izvorna celica bo uradoval na MAGu

Objavil pavel dne 2.01.2008

Za Gregorja Golobiča iz Zares priložnost trka na vrata. Levičarski skrajnež Veso Stojanov, sedmo- podpisani pod neosocialistično peticijo “Kristallnacht 571″, pod okriljem katere je levica v državi prevzela vse ključne medije, bo vendarle urednikoval na MAGu.

Največji živeči oboževalec Gregorja Golobiča za katerega poznavalci vedo povedati, da ni član dinastije Repovž, ampak njena izvorna celica, bo s svojo značilno kritično-intelektualno (o.a. ki jo neizobraženi nepoznavalci zamenjujejo za trdo- marksistično) interpretacijo “realnosti” nedvomno velika obogatitev zadnjega večjega desnega časopis v državi.

vir blog Libertarec, http://libertarec.blogspot.com/

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Slovenija, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, mediji, novinarji | Brez komentarjev »

Linki : energetika, okolje, gospodarstvo

Objavil pavel dne 2.01.2008

http://www.eco-con.si/index.php

http://www.ireet.com/

http://www.energetika-net.hr/

http://www.energetika.net/

http://www.aure.si/

http://www.ape.si/

http://pv.fe.uni-lj.si/Welcome.aspx?action=pv&ID=0

http://www.ekosklad.si/html/publikacije/main.html

http://www.ekodom.com/

http://www.ad-pecjak.si/Andrej/eco.htm

http://www.inea.si/index.php

http://www.electras.si/

http://www.korona.si/

http://www.hse.si/

http://www.gen-energija.si/

http://www.borzen.si/slo/

http://www.borzen.si/slo/povezave/borzevtujini

http://www.nek.si/

http://ove.borzen.si/

http://www.te-sostanj.si/

http://ocs-v3.ibe.si/portal/page?pageid=54,37960&dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.pv-platforma.si/sObjave.html

http://www.pvresources.com/indexsi.php

http://www.erec-renewables.org/

http://www.pv-platforma.si/

spisek PV elektraren : http://pv.fe.uni-lj.si/Welcome.aspx?action=SE_db&ID=0

http://www.aure.si/

http://www.domsolar.com/fotovoltaika.php

http://www.fs.uni-lj.si/los/

http://www.elektro-gorenjska.si/Obnovljivi-viri/Predavatelji

www.resinbuil.com

spletno stran Razvojne agencije Sinergija www.ra-sinergija.si

http://www.realise-forum.net/front_content.php?idcat=1

 

Povezave

Koristne strani s področja energije in okolja:

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za gospodarstvo

Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije (AURE)

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije

Javna agencija RS za energijo

RTD – Raziskave in razvoj v Sloveniji

BORZEN

Portal Borzen OVE – Trgovanje z biomaso

GIZ – DZP Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina

HSE – Energija.si Kdaj trošimo po nepotrebnem?

Modri Jan

Modra energija

GEF – Global Environment Facility (Sklad za svetovno okolje)

IEA – International Energy Agency (Mednarodna agencija za energijo)

SNK – WEC (Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta)

Avstrijska vetrna elektrarna Tauernwindpark

Povezave na javne razpise:

Ministrstvo za okolje in prostor: Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po pravilu “de minimis” za izvajanje energetskih pregledov in pripravo inveticijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Uradni list št. 93, 12. 10. 2007 Razpis je odprt do konca novembra 2008.

Ministrstvo za okolje in prostor: Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Uradni list št. 48, 1.6. 2007 Razpis je odprt do porabe sredstev in najkasneje do maja 2008.

Ekološki sklad RS: Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 37OB07A Uradni list št. 19, 2. 3. 2007 Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu, vendar najkasneje do 20. 12. 2007.

Ministrstvo za okolje in prostor: Javni razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb JR-ST 2007 Uradni list št. 21, 9. 3. 2007 Finančne spodbude se bodo podeljevale do porabe sredstev, datumi odpiranja vlog za dodelitev sredstev bodo 3. maja, 3. julija, 4. septembra in 2. oktobra.

Razno:

Statistični urad Republike Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Javni sklad RS za regionalni razvoj

Virtualna knjižnica Slovenije (COBISS)

Državni zbor RS

Ustanove javne uprave na internetu

Zavod za gozdove Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije

Konzorcijski magistrski študij za energetske družbe

Evropska unija:

Sustainable Energy Europe Campaign 2005 – 2008

Portal EU

Dostop do zakonodaje EU

Cordis Eurostat

Managenergy

Intelligent Energy – Europe (EIE)

EU Center

 • Share/Bookmark

Objavljeno v ekologija, energetika, gospodarstvo oz. ekonomija | Brez komentarjev »

Manager ni enako lastnik

Objavil pavel dne 2.01.2008

Neselektivno enačenje managerskih interesov z interesi lastnikov je zgrešeno in je del tranzicijske miskoncepcije ter tudi generalne socialistične zablode. Interesi managerjev in lastnikov se le delno in le pogojno pokrivajo. Manager je odvisno zaposleni v podjetju, ima od lastnika postavljene cilje, ima z lastnikom pogodbeno dogovorjeno mezdo (v gospodarstvih zahodnih držav praviloma med 60%:40% do 50%:50% fiksno:variabilno (tudi v Sloveniji imajo bolj ali manj vsi managerji v nekakšni formi določen odvisni del plače) in dogovorjen odpovedni rok ter odpovedne pogoje za različne situacije. Veljajo pa za managerje v Sloveniji tako kot za vse druge delavce vsa določila zakona o delovnih razmerjih. Manager, torej odvisno zaposleni, torej delavec (ne-lastnik) v podjetju dela zato, da bo zaslužil mezdo. Managerjeva zainteresiranost za kontribucijsko maržo oz. profit podjetja je indirektna. On si za to prizadeva, ker je njegov dohodek in s tabilnost njegovega delovnega mesta , ter velikost njegovega variabilnega dela plače (s katerim v bistvu participira na dobičku), odvisna od doseganja in/ali preseganja postavljenih ciljev. Pameten lastnik managerjeve cilje izrazi tako da začne pri ostanku pod črto in se sprehodi navzgor in po horizontali ter v globino. Šteje pa najbolj seveda tim. “bottom line”. V normalnih gospodarstvih z normalno fleksibilnostjo trga delovne sile ni niti zaželeno niti modro preveč računati na managerjevo navezanost na ali zavezanost borbi za stabilnost njegovega delovnega mesta. Manager v končni fazi, ko ugotovi preveliko razhajanje in nepokrivanje njegovih percepcij in interesov z lastnikovimi pač preprosto zamenja delodajalca. Še bolj in s še več sposobnosti eksekucije velja obratno – da delodajalec zamenja managerja.

Zato ostaja mezda in njeno maksimiranje edino gonilo tako pri managerju, kot pri kateremu koli delavcu, zlasti managerju in funkcionarju v državni upravi. Privid nekakšnih temeljnih razlik med delavcem na recepciji podjetja in managerjem je razložljiv in je posledica mnogih faktorjev ma je vseeno le privid. V tranzicijskih državah je ta pojav bolj izražen in sicer zato, ker so direktorji v večini podjetij mutirali v poglavitne solastnike ali popolne lastnike in se po oncu lastninjenja niso umaknili v vlogo lastnika, kar bi omogočilo bolj transparenten pogled in higieno glede njihove vloge v podjetju. Zavoljo natančnosti je treba povedati, da to ni nekakšna izključna lastnost tranzicijskih držav, saj imamo tudi na zahodu neštete primere, kot so recimo lkudje kot Steve Jobs in Bill Gates, ki so ustanovitelji in veliki delničarji korporacij delniških družb , ki kotirajo na borzi, pa so vendarle zasedali, ali še vedno zasedajo, mesto glavnega izvršnega direktorja oz. predsedujejo upravi. Ne glede na to ima tudi tak manager, ki je so-lastnik le hibridni značaj lastnik- delavec . BTW osebno sem proti temu. Menim, da bi ljudje, ki so pomembni/pretežni solastniki podjetja morali sami sebe namenoma izključiti iz managementa, ali pa vsaj iz z mezdo plačanega managementa. V velikih korporacijah je delavsko lastništvo delnic in opcij pač del demokracije in svobodnega trga, kjer ljudje kupujejo in investirajo po svoji prosti presoji, ma treba si je priznati, da lastništvo delnic in funkcija mezdnega delavca v istem podjetju vedno kreira konflikt interesov. Po eni strani se odvisni zaposleni ultimativno bori za večjo mezdo, lastnikov refleks pa mora biti oplajanje in povečanje vloženega kapitala torej dobiček. Bogati ali še bolje super-bogati lastnik podjetja si lahko privošči določeno imperfekcijo pri sledenju temu temeljnemu interesu in zato namerno tolerira nekatere neforsirane in nepotrebne stroške, ki se navzven kažejo , kot socijalni čut, solidarnost in podobno, ma ne smemo pozabiti, da je glavna gonilna sila podjetja njegov refleks po preživetju in rasti. Ta funkcionira tako, kot kemija pri komarju ali muhi, in v končni konzekvenci neizogibno mora preferirati boj za profit. Ko s prej naštetimi , sicer všečnimi in zaželenimi okraski, pridemo do roba, se zajebancija neha in se sprožijo mehanizmi preživetja podjetja. Takrat si vsi znova priznajo, da je čas za odpravo vseh nepotrebnih stroškov in morda tudi za korak nazaj, da se bi lahko potem stopilo nekaj korakov naprej.

Zato na tvoj (deplasiran in populističen) poziv k pisanju o tem čemu so se managerji odpovedali “v interesu podjetja – beri lastnika – beri povečanja profita”), odgovarjam z vprašanjem – zakaj misliš se bi odvisen mezdni delavec odpovedal priliki za (domnevno)povečanje svoje neto mezde, ki se je pojavila zato, ker ga bodo poslej(baje) nekoliko manj davčno ropali? Ti v bistvu pričakuješ, da se človek kateremu je policija vrnila del premoženja, ki so mu ga lopovi ukradli, temu premoženju kar odpove. Zakaj?

Sploh pa je nekaj narobe s temi trditvami o klobasah, pivu in BMW-jih , ki da so jih managerji in državni funkcionarji bojda sprofitirali. Ko je najvišja nominalna stopnja obdavčenja bila 50% so vrli slovenski levičarski novinarji hiteli po lonovso oznannjati LDs-ovske demagoška opravičilna sporočila, da je efektivna itak  “ le” 41% . Sedaj je pa nominalna praktično enaka efektivni in je 41%. Kje potem se bi naj pojavile te silne razlike, ki naj bi zadoščale za nakup BMW-jev, klobas in piva?

Moje mnenje je, da bi novinarji morali do nezavesti in nazaj pisati o bolani slovenski duši, ki je srečna le, če lahko po parazitsko preliva in krade ter na silo in privoščljivo, davčno odvzema manjšini med slovenskimi odvisno zaposlenimi. Nimam pa na žalost nikakršnega razloga za tovrsten optimizem, saj so naši “novinarji” svoje duše prodali hudiču že med šolanjem na FDV oziromo tovarni kvazi-levičarskih klonov. Naši novinarji zelo radi zavzamajo to, po njihovem zapovedano in všečno pozo, “levih pravičniških aktivistov”. Glede na to, da so dovolj pametni, da razumejo za kaj v Soveniji v resnici gre in kako je v resnici z obstojem fantomske “slovenske levice”, zaljučujem, da ne morejo biti neumni. pravzaprav se mi upira že misel na zaključek, da so novinarji nedolžne neznalice. Torej so le , na sramoto svojemu poklicu in misiji, prodane duše, politikanti, oportunisti in v bistvu  pokvarjeni in bolani tudi oni oz. bi moral reči prevsem oni.

Pri razdelitvi davčnega bremena in dogovarjanju v družbi o vrsti in višini davkov gre le za politični dogovor . Iz slovenskega kliničnega primera,  zelo nazorno vidimo, da davčna ureditev odraža tudi politično in mentalno zdravje nacije oz. političnega prostora. Topogledno je jasno, da je Slovenija nedvomuno prestreljena z neštetimi rakastimi tvorbami in njih metastazami. Vse te maligne rakaste tvorbe pa imajo skupno lastnost – so nastale, kot posledica kleptomansko-parazitske narave in bremena izvirnega kleptomanskega-izkoriščevlaskega greha v slovenski duši, narave torje, ki se je formirala v zadnjih 60-ih letih, kot posledica komunističnega inženiringa ljudskih dušic slovenskih.

Ozdravitev skupnega duha nacije bo trajala dolgo in bo terjala izjemne napore, pri čemer je že verjetnost začetka zdravljenja majhna, saj morajo bolniki najprej priznati bolezen in se zatem prostovoljno priglasiti pri zdravnikih s prošnjo po zdravljenju. Torej hujše, mnogo hujše, kot pri alkoholizmu.

Menim, da bo potrebno zlasti v začetni fazi uporabljati nepriljubljeno šok terapijo.

Tako recimo na davčnem področju kaže razmisliti o popolni odpravi davka na prihodke iz dela. V izobraževalno-ozdravitvene-dekontaminacijske namene.

To ne pomeni, da zagovarjam smotrnost trajnega obstoja tega sicer legitimnega dogovora, vendar izhajajoč iz situacije v kateri smo tudi nepraktičnega in disruptivnega ukrepa. Le povdariti želim, da bi slovencelj potom takih ukrepov, ki poenostavljajo pogled na davčno ureditev lažje razumel čemu imamo davke, kaj je dohodnina, dalje, da je iste davke možno pobrati tudi na drugačen način in komu v tej družbi se lahko poslej reče “bogataš”. Slovencelj bi verjetno lažje spoznal kdo je odvisno zaposlen in kdo ne, lažje spoznal, kaj je to ustvarjanje in kaj poraba in njih razlikovanje v davčnem sistemu, ter kaj je to profitna dejavnost in kaj je to, kapitalist, investitor in investiranje ter kako ga kaže davčno tretirati.

Ko bi slovenceljnu le za časa enega fiskalnega leta odvzeli “najbolj plačane odvisno zaposlene, jer so tudi vsi odvisno zaposleni managerji”, kot tarčo davčnega ropanja in kot pljuvalnik in izgovor za davčno korigiranje socialnih razlik bi slovencelj hitreje dojel za kaj gre. Te, poslej neto najbolj plačani odvisni zaposleni, bi sicer še naprej ostali objekt za izživljanje zelene zavisti, ma to bi že nekak prenesli.

LP Shaman na forumu Financ

 • Share/Bookmark

Objavljeno v MGMT - gospodarjenje - upravljanje, Slovenija, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem | Brez komentarjev »

Socialni korektiv vs. socializem

Objavil pavel dne 2.01.2008

1tolar wrote: ampak kaj, ko so socialni korektivi bolj bogati in človekoljubi v vseh tistih državah, ki jih daješ za zgled nesocialistične ureditve (konkretno poznam primere iz nekako najbolj liberalne Velike Britanije), kot pa so jih deležni hendikepirani tukaj pri nas, s komunizmom okuženi Sloveniji. Ker taka ureditev, ki bi jo želeli imeti Ti in ostali verniki infantilnega kolumnista je zgolj in samo utopija. veliko večja, kot pa tolikanj opljuvani socializem…

Problem je, ker kot kaže ne ločiš med socializmom in socialnimi korektivi.

 1. Za socializem je značilno, da se del zaslužka uspešnejših ne porabi le za hendikepirane in dela nezmožne ( socialni korektiv!), ampak tudi za tiste, ki zaslužijo zaradi svojega poklica nekoliko manj kot nekdo drug, predvsem pa za tiste, ki se jim delati sploh ne da. Če nekdo hodi v službo, to še ne pomeni, da dela (kar pojasni debilizem socialističnih nostalgikov, ki trdijo “saj v socializmu je pa vsak dobil službo”). Tudi če nekdo dobi v dar od države neko kvazi agencijo, ki meša drek ali meglo, to še ne pomeni, da ti ljudje ustvarjajo dodano vrednost. Itd…
Da liberalna ureditev države ne predvideva pomoči hendikepiranim ljudem, je izmišljeno podtikanje socialistov, ki niso sposobni kaj več od nadležnega neargumentiranega bevskanja. Je pa podtikanje razumljivo – saj gre socialistom vendar za obstoj sistema, ki goji lene parazite, ki bi v liberalno urejeni državi morali začeti delati, ne le imeti službo.tekavec na forumu Financ

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Slovenija, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem | Brez komentarjev »

Socialistična MATRICA

Objavil pavel dne 2.01.2008

silverstorenet je napisal(a): “Ja če bi vsi poslušali vsemogočnega MM, ki za dosego svojih ciljev uporablja tudi povezave v politiki in gospodarstu, ne pa svojega lastnega znanja in moči, bi živeli kot večina američanov( ovce, ki jih vodi Bush). Mičo GO HOME TO AMERICA. …. Tadej”

To je pa mantra napihnjenih, samovšečnih, arogantnih bitij na sončni strani Alp, ki so toliko intelektualno napredna, da se več niti ne zavedajo, da jih za jajca šlepajo KKK in F21, ki jih večno v položaju tlačanskih ovac držijo. Ne štekajo, ker s tem svetom sploh nimajo stika, jebiga. Oni živijo v KKK Matrici pač.

To je mantra bitij, takoimenovanih podalpskih intelektualnih pritlikavk (ovis ovis pumilius pumilio carniolus), ki Američanom, ki so izumili stroj na katerem naše pritlikavke tipkajo in pošiljajo svoje umotovre na internet, ki so ga prav tako izumili Američani, torej tem Američanom naše intelektualne pritlikavke pripisujejo status ovac. Strašno kredibilno početje, ni kaj.

LP shaman na forumu Finac

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Slovenija, Socialistična Federativna Republika EU, Vsepovsod SOCIALIZEM oz. NEO-fevdalizem, inženirji družbe, modne družbene smernice, mediji, novinarji, politika | Brez komentarjev »

Makedonija z EDS

Objavil pavel dne 2.01.2008

Zadnjič sem bral, da je Makedonija letos najuspešnejša balkanska država, ne samo država iz ex_YU.

Zakaj?

Makedonci so imeli veliko brezposelnost. Potem pa je njihova vlada lani uvedla EDS ( enotno davčno stopnjo), ki znaša 16%.

To je privabilo ogromno tujih investitorjev. Razvoj se je začel. Vedno več je novih prosperitetnih delovnih mest.

Mislim, da ima tudi Srbija že EDS, pa Rusija, pa vse baltske države. Prav tako Slovaška, ki je trenutno najuspešnejša od držav, ki so vstopile v EU.

Pred kratkim pa so od enem od kantonov Švice razpisali referendum, kajti državljani želijo uvesti EDS.

Škoda, ker JJ ni uvedel EDS v letu 2004 in 2005. Pozitivnih gospodarskih ukrepov od levičarjev ni za pričakovati, še povsod so stanje gospodarstva poslabšali in s tem znižali višino plač in standard ljudi.

 • Share/Bookmark

Objavljeno v Socialistična Federativna Republika EU, davki, liberalne reforme ( PRO FREE Market) | 3 komentarjev »