PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Vodik in gorivne celice v SLO

Objavil pavel, dne 2.12.2007

Energija iz fosilnih goriv je v zadnjih letih vse dražja. To je vplivalo na dvig cen bencinskega in dizelskega goriva za cestna vozila. Emisije CO2, trdnih delcev in hrupa so še vedno največji problem lokalnih skupnosti v bližini cest. Emisije ogljikovega dioksida vplivajo tudi na podnebne spremembe. Večja učinkovitost goriv je še vedno mišljena predvsem kot odgovor na prometne težave. Slednje pa ne drži, saj so rezultati večje učinkovitosti izgubljeni zaradi tega, ker se prihranek pri denarju in emisijah »na kilometer« porabi v povečani kilometraži.

Vodikova ekonomija je ekonomija, pri kateri se energija shranjuje, transportira in uporablja v obliki vodika. Glavna prednost vodika kot energenta v primerjavi s fosilnimi gorivi je v tem, da ne povzroča emisij toplogrednega ogljikovega dioksida in da bi v prihodnje lahko nadomestil vse manjše zaloge fosilnih goriv. Seveda je treba sistem obravnavati celovito od proizvodnje vodika do končnega uporabnika. Zdaj se večina vodika pridobi iz fosilnih goriv. Uporaba tega energenta bodočnosti je povezana z reševanjem vrste tehnoloških, ekonomskih in drugih vprašanj. Nekatera so že rešena v okviru velikotonažnih industrijskih procesov, glede drugih, povezanih predvsem s shranjevanjem, distribucijo in uporabo vodika v manjših in mobilnih napravah (za transport), pa potekajo intenzivne raziskave. Poleg tega bo treba za hitrejše uvajanje vodikove tehnologije reševati še vprašanja izobraževanja in ozaveščanja ljudi, standardizacije sistemov in naprav ter varnosti.

Programski dokumenti Republike Slovenije, ki zajemajo področje vodikovih tehnologij in gorivnih celic (implicitno ali eksplicitno), so razvrščeni po rangu pomembnosti: strategija razvoja Slovenije (http://www.gov.si/vrs/index.php? vie=cnt&gr1=dloVld&gr2=vlaPro), resolucija o nacionalnih razvojnih programih 2007–2023 (http:// www.gov.si/vrs/index.php?vie= cnt&gr1=dloVld&gr2=vlaPro), Nacionalni energetski program (ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za energetiko, novi dokument je v pripravi), nacionalni raziskovalno-razvojni program (ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 2007, http://www.mvzt.gov.si/ si/zakonodajaindokumenti/ nrrp20062010/).

Najbolj neposredno je z obravnavano tematiko povezan dolgoročni projekt, ki ga navaja resolucija o nacionalnih razvojnih programih 2007–2023 pod naslovom Trajnostna energija in ekonomija vodika. Ta projekt predvideva postavitev infrastrukture za vodikovo ekonomijo (HE) in vozila nove generacije, vzpostavitev mreže postaj za napajanje vozil in naprav na gorivne celice z vodikom ter polnilna mesta za hibridna in v celoti električna vozila.

Podobno kot na evropski ravni so tudi v Republiki Sloveniji različni deležniki organizirani v Slovenski tehnološki platformi za vodik in gorivne celice (SIHFC, http://www.sihfc.si), ki je bila organizirana skoraj sočasno z nastankom evropske skupne tehnološke pobude (Joint Technology Initiative) za področje vodika in gorivnih celic (jeseni 2005). Tudi domača tehnološka platforma je izdelala strategijo raziskav in razvoja na tem področju do leta 2013.

Transport je najpomembnejši posamezni vir toplogrednih plinov, hrupa, za ljudi in naravo zdravstveno škodljivih emisij, hkrati pa neenakomerno razporejena najdišča fosilnih goriv povzročajo socialne nepravičnosti v družbi. Kot tak promet bistveno prispeva k globalnemu segrevanju in destabiliziranju podnebnih razmer na planetu, ogroža zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost ter povzroča socialno nepravičnost in izločenost.

Neoporečno ekološko delovanje, odlične tehnične karakteristike in širok izbor načinov za pridobivanje goriva so temelji postopnega prehoda na tehnologije vodika in gorivnih celic v transportni industriji. Vzporedni razvoj drugih perifernih tehnologij električnih vozil, kot so npr. elektromotorji, akumulatorji in lahki kompozitni materiali, je tehnologije vodika in gorivnih celic prenesel iz laboratorijev v industrijo in realnost. Avtomobilski proizvajalci so že predstavili prva delujoča električna vozila na vodik. Vlade najrazvitejših držav so se zavezale k še večji podpori razvoja in gradnje infrastrukture polnilnih mest v obliki projektov vodikovih avtocest (»HyWay«).

Za primer naj povemo, da več svetovnih avtomobilskih proizvajalcev napoveduje vpeljavo vozil na vodik ter vozil na vodik z motorjem z notranjim zgorevanjem v cestni promet prihodnje leto. Med njimi so BMW serije 7, mazda RX8 in honda FCX clarity. Poleg avtomobilov po večjih evropskih mestih že vozijo avtobusi na vodik ter avtobusi na vodik z motorjem z notranjim zgorevanjem proizvajalcev MAN in Mercedes.

V Sloveniji se je izoblikovala vladna skupina za vodik, ki pomaga vpeljati tehnologijo vodika v širši slovenski prostor. Njeni člani so strokovnjaki na področju vodika ter predstavniki ministrstev. Aktivnosti skupine zajemajo demonstracijski projekt prve črpalke za vodik, avtomobilov na vodik z motorjem z notranjim zgorevanjem ter ozaveščanje javnosti o novi tehnologiji v brošuri o vodiku. V naslednjem koraku pa je treba zagotoviti preoblikovanje zakonodaje za vključitev tehničnih zahtev in standardov, ki so že v uporabi v drugih evropskih državah, predvsem z namenom potrebne varnosti med točenjem vodika in vožnjo s tem gorivom.

Zelo pomemben korak je bila vključitev naše naftne družbe Petrol, ki se zaveda, da je vodik energent prihodnosti, tako za mobilno kot za stacionarno uporabo. Petrol bo aktivno sodeloval pri vpeljavi tehnologije vodika v Sloveniji in s skupino za vodik pri projektih vpeljave črpalke za vodik.

Vodik kot nosilec energije bo del našega vsakdanjega življenja in bo zelo kmalu v uporabi kot gorivo za promet, ogrevanje stanovanjskih hiš ter proizvodnjo elektrike. Slovenija ima kot zelena država dobro možnost, da z domačim znanjem vpelje tehnologijo vodika in gorivnih celic na nacionalno raven. S tem znanjem lahko pozneje pomaga tudi drugim, večjim evropskim državam.

Jure Leben, vodja vladne skupine za vodik

  • Share/Bookmark

KomentirajVi ste prijavljeni objavi komentar.